Introductie Netwerk Vrouwelijke Commissarissen

cropped-vr-commissaris1.jpgGoed bestuur vraagt om kwaliteit en diversiteit van intern toezicht en toezichthouders.
Dit netwerk biedt een platform waar vrouwen met toezichthoudende ervaring en/of ambities elkaar kunnen vinden en kunnen helpen om hun weg te vinden in de traditionele “old-boys” wereld van commissarissen en toezichthouders.

Er is een nieuwe manier van toezicht nodig met een goede balans tussen hard controls en soft skills vanuit een gedeeld referentiekader om slagvaardig aan de toekomst te werken. Vrouwen spelen hierbij een grote rol. Via dit netwerk kunnen vrouwen buiten de gesloten bolwerken om op een transparante manier bezig zijn met het professionaliseren van het interne toezicht en hun eigen rol daarinFD artikel nov 2011

De LinkedIn groep voor (toekomstige) Vrouwelijke commissarissen en toezichthouders verenigt vrouwen met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring of potentieel binnen diverse maatschappelijke en commerciële sectoren. Inmiddels worden vanuit het netwerk ook verschillende ‘live’ bijeenkomsten georganiseerd en is gestart met intervisiebijeenkomsten voor ervaren en nieuwe vrouwelijke commissarissen. Daarnaast maken wij vacatures voor toezichthoudende functies bekend, ook via Twitter @ToezichtmetPit (voorheen HaarWijze) Zo vergroten wij de toegankelijkheid van toezichthoudende organen en de zichtbaarheid van vrouwelijke toezichthouders.

Vanuit dit landelijke netwerk is eind 2012 het Platform voor Innovatie in Toezicht PIT opgericht. Doel is om gericht en met nog meer impact te werken aan een vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. Lees verder >>

Geïnteresseerd? Wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Ons e-mailadres is: info@vrouwelijkecommissarissen.nl
Karin Doms, M 06 21 23 42 72
Hanske Plenge, M 06 19 78 68 53