“Moderne toezichthouders kiezen voor PIT”, Platform voor Innovatie in Toezicht PIT opgericht.

Start PIT

Oprichting Platform voor Innovatie in Toezicht PIT vanuit 1500 vrouwelijke toezichthouders

Vanuit het landelijke netwerk van vrouwelijke commissarissen en toezichthouders is het Platform voor Innovatie in Toezicht PIT opgericht. Doel is om gericht en met nog meer impact te werken aan een vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen, De naam zegt het al: PIT = kern, de PIT-ters staan voor toezicht vanuit de kern (waarden) én PIT = energie, PIT-ters houden toezicht vanuit hun passie. PIT biedt een platform aan gepassioneerde en innovatieve commissarissen en bedrijven om in co-creatie te werken aan kennisuitwisseling, ontmoeting en best practices: van schandpaal naar schitterpodium.

Kritisch tegenspel nodig
Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met falend toezicht. Daar zijn voldoende voorbeelden van uit de bankensector of de semi-publieke sector zoals de woningcorporatiesector. De huidige manier van toezichthouden voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Althans volgens Karin Doms, één van de initiatiefnemers van PIT. “Het ontbreekt in de meeste boardrooms aan kritisch tegenspel, aan feedback op ongewenst gedrag. En er is te weinig diversiteit in de meeste toezichthoudende organen.”

Diversiteit gaat niet om het tellen van het verschil, maar om het verschil laten tellen.
Hoewel PIT is ontstaan uit het netwerk voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders is het hen niet alleen te doen om meer vrouwen in toezichthoudende functies te krijgen. De basis wordt gevormd door vrouwelijke toezichthouders, maar het doel van PIT is meer innovatie en kwaliteit in toezicht. “Diversiteit gaat niet alleen om een vrouwenquotum of verjonging. Voor beter toezicht is wel meer balans nodig, tussen masculiene en feminiene waarden, tussen verschillende generaties maar ook tussen verschillende culturele achtergronden. Diversiteit gaat volgens PIT niet om het tellen van het verschil, maar om het verschil laten tellen.” aldus Doms.

Gedrag en cultuur zijn bepalend
In veel bestuurskamers wordt nog voornamelijk gestuurd op cijfers. PIT zet zich in voor meer waardengedreven toezicht. Hanske Plenge, eveneens initiatiefnemer, zegt daarover: “Veel bestuurders denken te kunnen vertrouwen op cijfers, maar o.a. het Libor-schandaal heeft duidelijk gemaakt dat cijfers boterzacht zijn. Ze bieden schijnzekerheid. Waarden als gedrag en cultuur zijn steeds meer bepalend voor een goede sturing aan organisaties.”

Van schandpaal naar schitterpodium
Concreet werkt PIT aan innovatie in toezicht door te investeren in kennisuitwisseling en vooral cultuurverandering vanuit verschillende invalshoeken. De PIT-ters kunnen aan (maatschappelijke) ondernemingen concrete handvatten bieden voor cultuurverandering in de bestuurskamer. Maar ook investeert PIT in het opleiden en zichtbaar maken van een nieuwe generatie toezichthouders. Naast het organiseren van netwerkbijeenkomsten, verzorgt PIT workshops om aanstaande toezichthouders voor te bereiden op hun nieuwe rol. Omdat PIT een groot netwerk van ruim 1500 leden achter zich heeft, kan ze buigen over veel kennis en ervaring. “Om van schandpaal naar schitterpodium te gaan halen we uit deze groep onder andere goede voorbeelden. Laat maar zien wat wel werkt en hoe het dan werkt.” zo vertelt Doms.

Meer transparantie, kwaliteit en diversiteit in bestuur en toezicht
Dat was het doel drie jaar geleden bij de oprichting van het landelijke Netwerk van Vrouwelijke Commissarissen en Toezichthouders. Dit netwerk heeft flink aan de weg getimmerd, de LinkedIn-groep bestaat inmiddels uit ruim 1500 vrouwen die vanuit diverse inhoudelijke en bestuurlijke achtergronden ervaring en/of interesse hebben in toezichthoudende functies bij (maatschappelijke) ondernemingen. Alle branches zijn in dit netwerk vertegenwoordigd, zowel corporate als maatschappelijk: woningcorporaties, zorginstellingen (cure, care en welzijn), onderwijs, culturele instellingen en ngo’s.

2 gedachten over ““Moderne toezichthouders kiezen voor PIT”, Platform voor Innovatie in Toezicht PIT opgericht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s