Categorie: Actueel

Nieuwe data Praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders

PIT_avatar2Er zijn  nieuwe data bekend voor de praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders. De praktijkdag wordt gegeven op vrijdag 11 maart en vrijdag 7 oktober, beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur in Driebergen. Deze dag is gebaseerd op het boek De zwarte doos van de boardroom,  en komt in de plaats van de workshop Meer kijk op toezicht, die het Netwerk Vrouwelijke commissarissen en PIT een aantal jaren hebben gegeven. Naast inzicht in de functie van de toezichthouders zal er nog meer dan eerder ingegaan worden op praktijkgevallen en dilemma’s en de manieren om ze te herkennen, benoemen en bespreekbaar te maken. Lees meer op de website van PIT en schrijf in!

De zwarte doos van de boardroom pack shot

Workshop Meer kijk op toezicht wordt vernieuwd!

De succesvolle workshop Meer kijk op toezicht, waarin beginnende en aspirant toezichthouders een introductie kregen in de wereld van de boardroom is vernieuwd.

Reacties van deelnemers gaven aan dat vooral de interactieve onderdelen gewaardeerd werden, dus in de nieuwe versie wordt er nog meer dan voorheen gewerkt met voorbeelden uit de praktijk en ingegaan op ervaringen van deelnemers zelf. Binnenkort op deze plaats, én op www.toezichtmetpit.nl meer informatie over inhoud en data.

Workshop Hardop kijken in Toezicht op woensdag 23-09-2015

Hardop kijken

Workshop HardopKijken

Zien en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat we zien, krijgt betekenis in ons hoofd en wordt direct in het juiste hokje ingedeeld. Andersom werkt het ook: wat we weten en denken bepaalt wat we zien en hoe we kijken. Zo is de wereld overzichtelijk en dat is wel zo prettig! Zeker voor toezichthouders die vanaf afstand in- en overzicht moeten hebben op de organisatie en haar omgeving.
Maar zijn die hokjes en denkpatronen wel zo rationeel en behulpzaam? Zien we met de toenemende informatie en dynamiek door de bomen het bos nog wel? En kunnen we in één boom ook een bos zien? Zijn we ons bewust van onze eigen zienswijzen, percepties en oordelen? Hoe kunnen we hardop leren kijken en wat betekent dat voor je rol als toezichthouder/ commissaris?
Kijken kun je leren
Tijdens de workshop leren we kijken langs drie stappen van kennis, signaleren en handelen. Met theorie, rollenspel, dialoog en veel beeldmateriaal worden we ons bewust van eigen en andermans ‘visuele’ beperkingen en mogelijkheden. We leren signalen herkennen en staan stil bij het bewust en bespreekbaar maken van een ‘niet pluis gevoel’. Met verschillende brillen kijken we naar besluitvormingsprocessen en worden handvatten aangereikt voor interventiemogelijkheden. Hardop kijken ondersteunt in het vervullen van de advies-, toezicht-, werkgever- en netwerkrol van de commissaris.

Resultaat:
Na deze workshop heeft u:
* Inzicht in eigen percepties en zienswijze van anderen
* Letterlijk en figuurlijk uw blikveld verbreed en verdiept
* Uw vaardigheid om situaties te signaleren versterkt
* Uw interventiemogelijkheden uitgebreid.

Werkwijze: dialoog, rollenspel, theorie, ontdekken, reflecteren.
De workshop Hardop kijken is in 2014 een paar keer met veel succes in-company gehouden voor de commissarissen van de Rabobank.

Doelgroep: Toezichthouders en Commissarissen

Begeleiders:
• Drs. Frédérique Bijl is toezichthouder bij woningcorporatie BrabantWonen en vennoot/créateur van DichterbijKunst. Zij beweegt en creëert in de driehoek van gedrag, ruimte en kunst.
• Dr. Ir. Frédérique Six MBA (Vrije Universiteit, Amsterdam) is gespecialiseerd in (public) governance vraagstukken en met name de relatie tussen vertrouwen en control. Zij doet onderzoek naar toezicht en hoe (public) professionals aangestuurd worden.
• Beiden zijn partner van PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht

Locatie:
Orangerie van landgoed Kraaybeekerhof Driebergen
Duur: 16.00-20.00 uur
Datum: woensdag 23 september 2015
Investering: € 235,- excl. BTW (inclusief lichte maaltijd, koffie en thee) Voor PIT partners € 185,- excl. BTW

Inschrijving via info@toezichtmetpit.nl onder vermelding van uw naam, functie als commissaris/toezichthouder en (factuur-)adresgegevens.

Uw deelname is definitief na ontvangst van de betaling.
De workshop vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers. Maximaal aantal deelnemers: 12

Nieuw boek: De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen

Effectief toezicht begint bij openheid!

Nieuw boek van PIT gunt iedereen een blik in de boardroom

cover PITboek-jpeg

Wat hebben Vestia, ABNAMRO, Amarantis, ROC Leiden, InHolland, AFM, FC Twente gemeen?

Ze kwamen in de problemen en de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht liet na om tijdig in te grijpen. Al deze organisaties zijn uitgebreid besproken in de pers en het publiek heeft zich hierover een mening kunnen vormen.

Het nieuwe boek van PIT, Platform Innovatie in Toezicht, laat je meekijken met échte dilemma’s uit de boardroom, én geeft handreikingen voor beter toezicht.

Waarom
De wereld van het toezicht staat volop in de belangstelling. Publiek en politiek: iedereen heeft een mening en vindt dat het anders moet. ‘We moeten elkaar meer aanspreken’ wordt vaak gezegd. Maar hoe doe je dat? En hoe herken je een situatie waarin het fout lijkt te lopen?
Het is duidelijk dat er behoefte is aan innovatie binnen het toezicht. De oude manier werkt niet (meer) en we moeten op zoek naar nieuwe invalshoeken en methodes. Met dit boek geeft PIT een aanzet tot de nieuwe bestuurscultuur.

Wat
Goed toezicht houden is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Dat is de boodschap in het boek De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen. De toezichthouders bij PIT geven je inzicht in échte dilemma’s die recent speelden in raden van toezicht waar zij contact mee hebben. Een open kijk in de keuken van de bestuurskamer: welke vraagstukken liggen daar op tafel, en tegen welke constructies loop je concreet aan als toezichthouder. Met daarbij steeds de vraag: wat zou jij doen? Denk hierbij aan onderwerpen als: de blinde vlek bij een groot project, verhoudingen in een familiebedrijf, een bestuurder die stilstaat in zijn ontwikkeling, te weinig aandacht voor het ledenbelang, kritische vragen van een nieuwkomer in de raad of het innemen van een minderheidsstandpunt. Deze dilemma’s worden beschreven met de gedachte dat een toezichthouder beter functioneert met kennis over hoe te handelen.

Hoe
Weten wat aangepakt moet worden is stap één, veel lastiger is stap twee het daadwerkelijk en succesvol aanpakken van het dilemma. Volgens de PIT benadering is het krijgen van inzicht in onuitgesproken en onderhuidse processen een eerste stap. Vervolgens worden handreikingen gegeven om deze op een handige en effectieve manier bespreekbaar te maken. Een goede toezichthouder moet zowel de moed als de vaardigheden hebben om ‘het lastige gesprek’ (zie ook rapport commissie Halsema) te voeren.
Anders besturen is een belangrijke pijler voor het ontstaan van PIT. Haar doel is om organisaties te bewegen naar een nieuwe bestuurscultuur. PIT doet dat o.a. in de vorm van workshops, zelfevaluatie van- en intervisie bijeenkomsten voor toezichthouders. De daarbij horende ‘handvaten’ van de beproefde PIT methode krijgt nu dus ook vorm als boek.

Vernieuwend
Met dit boek neemt PIT het voortouw in de discussie over vernieuwing van toezicht: door concreet te maken wat je zelf als toezichthouder aan vaardigheden en technieken mee kunt brengen naar de boardroom, om op die manier het verschil te kunnen maken. Toezichthouders die de PIT methodieken toepassen, verwerven inzicht in hoe boardroomprocessen werken, welke vragen je moet stellen en wanneer je moet ingrijpen en zij zijn in staat dat vervolgens voortvarend en op een open manier te doen.

Kortom, met dit boek wordt een grote stap gezet. In plaats van in abstracties over nieuw toezicht te blijven hangen, wordt hiermee tastbaar gemaakt hoe dat nieuwe toezicht vorm kan krijgen. Toezichthouders, journalisten, bestuurders maar ook belangencommissies hebben zo een goed zicht op hoe een goede RvT/RvC kan functioneren. Daarmee is dit de eerste publicatie die voorbij gaat aan de academische discussie, aanbevelingen van commissies of het opstellen van een nieuwe code: met dit boek krijg je inzicht, en concrete ‘handvaten’, om zélf het toezicht te verbeteren.

Met een voorwoord van Jet Bussemaker, minister van OCW, en pleitbezorgster voor een cultuuromslag in toezicht: “Een gezonde organisatie kan tenslotte niet zonder toezichthouders met pit.”

Over de auteurs:
Karin Doms en Hanske Plenge zijn de initiatiefnemers van PIT, Platform Innovatie in Toezicht. Beiden hebben ruime ervaring als toezichthouder, en zijn actief bezig met het ontwikkelen van de nieuwe bestuurscultuur. Samen met PIT-partner Hanneke de Zwart hebben zij hun gecombineerde ervaring omgezet in de casussen die in het boek beschreven staan.
PIT, Platform Innovatie in Toezicht is een landelijke organisatie met ruim honderd partners met een toezichthoudende functie. PIT wil de ontwikkeling naar de nieuwe toezichthouder stimuleren. Om dat te bereiken worden verschillende middelen ingezet: netwerkvorming, kennisvergroting en ontwikkelen van nieuwe inzichten en methodieken op het gebied van toezicht.

Praktisch:
Titel: De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen
Auteurs: Karin Doms, Hanske Plenge, Hanneke de Zwart
ISBN: 978-90-823775-0-7
Uitgever: PIT Platform Innovatie in Toezicht
Prijs: € 12,50
Omvang: 80 pagina’s
Uitgave: hardcover
Verschijningsdatum: 5 juni 2015
Bestellen: via www.toezichtmetpit.nl 

 

Méér vrouwen in de boardroom! Jij toch ook?

Als reactie op de blog ‘Vrouwen bestormen de boardroom’,  op de website Twistit kwam er gelukkig heel positief nieuws van Hanske Plenge. Er is namelijk al volop gelegenheid om plaats te nemen in de boardroom. Haar reactie heeft ze verwerkt in onderstaande gastblog.

Pit-verschil

Weg met die negatieve berichten in de media en kijk om je heen. Er zijn gelukkig voldoende PIT-tige vrouwen (én mannen) die als eigentijdse toezichthouders samenwerken aan een nieuwe bestuurscultuur.
Die negatieve teleurstellende cijfers in het nieuws hebben alleen betrekking op beursgenoteerde ondernemingen, en dat is slechts een klein percentage van de bestuurders/toezichthouders.
Er zijn zo’n 20.000 toezichthoudende functies bij familiebedrijven, MKB en non-profit (onderwijs, zorg, volkhuisvesting). Mogelijkheden genoeg voor nieuwelingen. Graag zelfs. Want diversiteit gaat wat mij betreft niet om het tellen van het verschil maar het verschil laten tellen. Niet alle neuzen dezelfde kant op maar ieder met zijn eigen –gekleurde- bril op. Of dat nu gaat om geslacht, afkomst, leeftijd, politieke kleur, specialisatie of persoonlijkheid. Juist de mix zorgt voor gedragen besluiten met toegevoegde waarde. Het is namelijk belangrijk dat een bestuur in staat is om op verschillende manieren naar het zelfde vraagstuk te kijken. Op die manier voorkom je tunnelvisie en is er veel meer kans om ook de eigen blinde vlekken te zien en te bespreken. Bovendien dicht je met diversiteit de kloof tussen blanke, hoogopgeleide oudere mannen in de boardroom en hun klanten, medewerkers en andere stakeholders.

Ik ben het dan ook hartsgrondig eens met Ria; laten wij ons niet teveel meeslepen door de negatieve verhalen in de media over falend toezicht en het achterblijvende percentage vrouwen. Pluspunt is dat nu wordt ingezien dat diversiteit nodig is. Er zijn al voldoende vrouwen actief, maar laten wij dat breder zichtbaar maken én het aantal vergroten. Zo kan niet alleen de dochter van Ria maar kunnen wij allemaal bijdragen en betekenis geven aan de veranderende eisen van de huidige maatschappij.

Over onze gastblogger: Hanske Plenge is de founding mother van het Platform voor innovatie in Toezicht, kortweg PIT.
Als platform zijn wij gestart met die positieve verhalen, met interviews van personen die ons PIT geven. Inspirerende voorbeelden over rolmodellen m/v.
En in de cafés die wij organiseren delen wij die best-practices met elkaar. Om zo een broedplaats te zijn voor nieuwe ideeën over waardengedreven toezicht.
Wil je kijken of toezichthouden iets voor jou is, kom dan een keer naar een workshop of sluit je aan bij de Linkedingroep van (toekomstige) vrouwelijke commissarissen en toezichthouders.
Laten wij de vijver vullen met kandidaten die niet uit de kaartenbakken komen van de old-boys maar met mensen die willen werken aan een nieuwe cultuur in de boardroom .

‘Je moet uitzoomen ipv inzoomen! Persoonlijk verslag workshop

In juni was Yvonne van der Heijden een van de deelnemers van de workshop Meer kijk op toezicht. Hieronder volgt een persoonlijk verslag.

2014-06-13 11.55.13Op 13 juni deed ik mee aan een workshop van PiT over meer kijk op toezicht en bestuur. Een heel leerzame dag. En leuk bovendien, wat wil je nog meer?!
Na een informatief deel over organisatievormen en formele taken van de diverse actoren in een organisatie kwamen we al snel op principes van goed bestuur. We kennen allemaal de discussies over good governance. En de verhoren rondom de woningcorporaties waren net begonnen dus actuele voorbeelden om over na te denken waren er genoeg.

Het was leerzaam om met een diversiteit aan mensen van gedachten te wisselen over meer principiële vraagstukken en me bewust te worden van de vragen die belangrijk zijn om te stellen. Begrijpt de omgeving nog wat je aan het doen bent en klopt het nog met de bedoeling waarvoor je organisatie ooit is opgericht. Kun je het nog steeds uitleggen?
En het was ook goed om me weer eens te realiseren dat het perspectief van waaruit je kijkt cruciaal is. En dat dus zaken als cijfers manipuleerbaar zijn.
En natuurlijk moet je dan als toezichthouder soms moeilijke vragen stellen aan de bestuurder. Je moet op je handen kunnen zitten want de bestuurder is verantwoordelijk… totdat de toezichthouder zegt dat hij dat niet meer is, maar dan is dat ook definitief.

We gingen ook oefenen, want ervaren hoe het werkt is heel leerzaam. En het viel niet mee! De valkuil is om steeds meer informatie te willen hebben en je niet meer te focussen op het grotere belang. Je moet uitzoomen ipv inzoomen!

Waar ik het meest over na ga denken is de vraag of ik een functie zou ambiëren op een terrein waar ik verstand van heb of juist niet. Want als je ergens veel van weet wil je er meestal ook iets over zeggen (ik wel tenminste…), maar de verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de bestuurder, dus je afstand moet groter zijn dan je als deskundige gewend bent. Maar natuurlijk ben je interessanter als je een netwerk hebt en dat is meestal in het gebied waar je werkt. Een uitdagende vraag voor mij!

Kortom, een leerzame dag onder de enthousiaste begeleiding van Karin en Hanske.
Bedankt hiervoor!
Yvonne van der Heijden

Meer informatie over de volgende workshop: Meer kijk op toezicht op 26 september.

26 mei 1e Dag van het Onderwijsbestuur; Aansprekend Besturen

Voor alle toezichthouders in het onderwijs;
De Dag van het Onderwijsbestuur heeft als doel om als onderwijssectoren het gesprek over goed onderwijsbestuur te (blijven) voeren. Niet alleen een gesprek tussen ministerie en bestuurders, maar een gesprek dat bestuurders, interne en externe toezichthouders, docenten, studenten/leerlingen en ministerie met elkaar aangaan.

Op deze dag zal professor Edith Hooge (hoogleraar Onderwijsbestuur) in haar Onderwijslezing de stand van het onderwijsbestuur opmaken en zal de minister het woord voeren. Daarnaast is er gelegenheid om deel te nemen aan workshops (o.a. van PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht) en presentaties. Voor het programma en de inhoud van de workshops op hoofdlijnen lees hier >>

De uitnodiging loopt via de bestuurders. Dus toezichthouders kunnen hun bestuurders aanspreken.
Naast bestuurders, toezichthouders en leden van de medezeggenschap verwelkomt OCW graag delegaties van landelijke vertegenwoordigende organisaties (per organisatie maximaal 4 personen). Ook voor PIT-partners.

De dag vindt plaats in Nieuwegein, van 12.00 tot 18.00 uur.