Tag: gedrag

Nieuwe data Praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders

PIT_avatar2Er zijn  nieuwe data bekend voor de praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders. De praktijkdag wordt gegeven op vrijdag 11 maart en vrijdag 7 oktober, beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur in Driebergen. Deze dag is gebaseerd op het boek De zwarte doos van de boardroom,  en komt in de plaats van de workshop Meer kijk op toezicht, die het Netwerk Vrouwelijke commissarissen en PIT een aantal jaren hebben gegeven. Naast inzicht in de functie van de toezichthouders zal er nog meer dan eerder ingegaan worden op praktijkgevallen en dilemma’s en de manieren om ze te herkennen, benoemen en bespreekbaar te maken. Lees meer op de website van PIT en schrijf in!

De zwarte doos van de boardroom pack shot

‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’-Conferentie door OCW/Rijksauditdienst m.m.v PIT op 12 juni as.

Op woensdag 12 juni 2013 organiseert het ministerie van OCW samen met de Auditdienst van het Rijk een conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’. Aan PIT, Platform voor innovatie in Toezicht,  is gevraagd om hieraan mee te werken en daarom zijn alle PIT-partners van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen.

Hieronder de tekst van de uitnodiging vanuit OCW.

Aanleiding
Het kabinet vraagt nadrukkelijk aandacht voor een betere borging van het publieke belang. De interne toezichthouders bij publieke instellingen staan onder druk, door incidenten in onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer. Hoe kunnen interne toezichthouders in verschillende sectoren (onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer) nieuwe incidenten voorkomen en de bestuurskracht van hun instelling versterken?
Regels zijn niet altijd de beste oplossing. Soms gaat het om een morele kwestie en is een cultuurverandering nodig met de juiste checks en balances en ruimte voor de maatschappelijke sectoren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De raad van toezicht speelt daarbij een bijzondere rol in het bevorderen van deskundigheid en moreel bewustzijn.

Waarom deze conferentie?
De rijksoverheid wil interne toezichthouders, externe toezichthouders, instellingsaccountants, wetenschappers, experts en stakeholders uit verschillende sectoren betrekken en met elkaar in gesprek gaan over het belang van cultuur en gedrag. Om van elkaar te leren en vanuit dat besef verbeteringen in de praktijk tot stand te brengen. Deelname is daarom op persoonlijke titel.

Kernvragen
Publieke waarden staan centraal: toezicht op risico’s verbonden aan gedrag en cultuur, hoe doet u dat? De conferentie wil antwoorden opleveren op de volgende vragen:
1. Wat kunnen we als interne toezichthouder zelf doen om te voorkomen dat publieke waarden en normen verwateren?
2. Wat merkt de student, reiziger, patiënt of bewoner van mijn handelen?
3. Wat heb ik voor mijn acties nodig en van wie?

Programma
16.00 uur: Ontvangst en welkom door Hans van der Vlist (secretaris-generaal van OCW).
16.10 uur: Frank van Eekeren, manager van het landelijke kennis- en innovatie netwerk Sport & Society, spreekt over de sportwereld en de parallellen met de semipublieke sector.
16.20 uur: Korte presentaties en interviews over gedrag en cultuur.
• Karin Doms, voorzitter Platform Innovatie in het Toezicht. Doms gaat in op de ‘waarom”-vraag en de noodzaak van vernieuwing in het interne toezicht
• Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek (Erasmus Universiteit). Kaptein schetst waarom goede mensen soms toch verkeerde dingen doen en wat daarbij de rode vlaggen zijn.
17.15 uur: World Café dialoog onder leiding van hosts, in 3 ronden.
19.20 uur: Reflectie op de uitkomsten door een panel onder leiding van dagvoorzitter Hans van der Vlist. Toegevoegde panelleden zijn Jaap Peters (DeLimes) en Robert Mul (NBA).
20.00 uur: Afsluiting en borrel

Datum: woensdag 12 juni 2013
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Hoftoren, Rijnstraat 50, Den Haag (nabij Centraal Station)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het emailadres: versterkingbestuurskracht@minocw.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, sector en contactgegevens. Een routebeschrijving en het volledige programma ontvangt u na aanmelding.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor eten en drinken is gezorgd.

Achtergrondinformatie over het thema van de conferentie vindt u hier.

Namens de secretaris-generaal van het ministerie van OCW,
Hans van der Vlist

 

Impressie bijeenkomst PIT (Platform Innovatie Toezicht) 5 april

Een frisse lentemiddag, een fraai voormalig lagere schoolgebouw, circa vijftig geïnspireerde vrouwen en één man: zie hier het decor waartegen bijeenkomst van het Platform Innovatie Toezicht zich op vrijdagmiddag 5 april afspeelde.

DSC04822

De aftrap werd gegeven door Caroline Rijnbeek van Syntens, onder meer auteur van het boekje met de aansprekende titel ‘Klein is het nieuwe Groot’.

Haar drijfveer in werken en denken: haal het beste uit mensen; daardoor gaan mensen en samenwerkingsverbanden zoals organisaties groeien en bloeien.

Er is een nieuw tijdperk ingetreden, stelt ze vast. De tijd van het Taylorisme waarin mensen in hokjes in organisaties werden ingedeeld werkt niet meer. Dat is te star. De wereld is te complex geworden en tegelijkertijd is de zichtbaarheid, de transparantie waarin we werken en leven toegenomen.

Er liggen kansen in dit nieuwe tijdperk om te innoveren door het beste uit mensen te halen en daar zijn verschillende voorbeelden van. Buurtzorg waarin professionals met elkaar in een team richten op de zorg van klanten, zonder complexe organisatiestructuren, waarbij de professionaliteit voorop staat is er zo een.

Hoe doe je dat? Een lang niet volledige greep uit de verschillende mogelijkheden die Caroline noemde:

 • Kies focus,  ga terug naar de kern, hanteer dat als een kompas en vraag jezelf af waartoe je in werk nu uiteindelijk een toegevoegde waarde in levert. Dat geldt voor de organisatie als geheel en voor de bijdrage van individuen in organisaties.
 • Verbind je binnen je organisatie, maar ook buiten met je klanten en je samenwerkingspartners op waarden, en vertaal deze in gemeenschappelijke, niet voor misverstanden vatbare taal.
 • Bepaal het speelveld waarin je actief bent en hanteer daarbij een aantal spelregels: introduceer meer vrouwelijke energie, richt je meer op proces dan op resultaat en de kern van je werk.
 • Verander de cultuur van je organisatie en maak daarmee technische innovatie mogelijk: ‘het belangrijkste kapitaal staat achter de bankschroef.’
 • Maak het impliciete expliciet. Streef je verandering van gedrag na, maak het dan zo expliciet mogelijk.

Wat betekent dit voor innovatie van toezicht? Karin Doms ging met name op dat onderwerp in.

DSC04832

Allereerst de incidenten die we allemaal kennen. Zijn dat nog wel incidenten of zijn het symptomen van een tijdperk in verval? De insteek is het laatste. Er is dus vernieuwing nodig en daarvoor zullen we andere dingen moeten doen, dan we tot nu toe altijd deden (vrij naar Einstein).

Ballast afwerpen, terug te gaan naar de kern en de eenvoud, letterlijk gaan ont-wikkelen. We zullen stil moeten staan en anders moeten kijken naar wat we aan het doen zijn, in werk, besturing en toezicht.

Dat valt niet mee. Het systeem is er op gericht om zichzelf in stand te houden. Let op de eerste regel waarmee een aankomend toezichthouder wordt geselecteerd: deze zal in ieder geval over een hoofdbaan van enige statuur moeten beschikken. Helpt dat de vernieuwing?? Nee, vonden de aanwezigen, getuige het gelach waarmee op deze regel werd gereageerd. Illustratief is ook het artikel in Elseviers Magazine: het vrouwelijk netwerk van commissarissen is met een paar regels benoemd. Toegegeven, dat is winst in vergelijking met voorheen. Wel jammer dat old boy tycoon als  Jeroen van der Veer meer aandacht kreeg in het artikel over vernieuwing van het toezicht.

Hoe nu wel de innovatie tot stand te brengen? Karin hanteert verschillende vormen van zicht bij de verdere uitdieping van dit onderwerp:

 • Toezicht en inzicht: inzicht in processen en relaties, inzicht in jezelf en je eigen blinde vlekken. Toezichthouders moeten weer als mensen gezien worden.
 • Toezicht houden nieuwe stijl betekent anders kijken, vanuit verschillende brillen: niet alleen vanuit de positie van ex-ceo, maar vanuit andere perspectieven zoals die van de klant en van andere stakeholders.
 • En dan is er een relatie tussen toezicht en vooruitzicht; of anders van afvinken naar aanvonken: toezichthouders mogen inspireren in plaats vanuit voorzicht(ig opereren) terug te blikken.
 • Vanuit dat voorzicht: streef naar het kunnen leren: let’s make better mistakes tomorrow! En organiseer niet alles dicht.
 • Toezicht in evenwicht: weeg waarden, breng het gesprek over waarden terug in het toezicht. Waarom doen we wat we doen? Dat is niet gemakkelijk. Echt trouw zijn aan je waarden doet pijn, je kunt niet een beetje integer zijn.
 • Toezicht is extra zicht: checks and balances ontwikkelen binnen de organisatie zelf, met een sterke rol voor het intern toezicht.

Op z’n Cruyffiaans: innovatie in toezicht is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Handel op je eigen morele kompas, vanuit je eigen waarden en gedeelde waarden met andere innovatieve commissarissen. Goed zien en anders zien, betrokken maar kritisch, dat zijn aspecten van goed toezicht. Een medecommissaris uit Brabant typeerde Karin als collega eens als een Goeie Kwaai en dat is het beste compliment dat ze kon ontvangen.

Een groep PITters heeft een aantal waarden, passend bij innovatieve toezichthouders. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezige PITters en aspirant-PITters een aantal waarden uitgewerkt.

Vragen daarbij:

 • Zijn dit de waarden waar het omgaat?
 • Hoe vertalen we die waarden in voorgenomen gedrag?
 • Wat heb je als innovatief commissaris nodig om het nieuwe gedrag te gaan vertonen?  Met andere woorden, hoe maken we het praktisch?

Een levendige discussie volgde met een verscheidenheid aan uitkomsten. Sommige aanwezigen vonden het geen eenvoudige opdracht en vroegen zich af of we niet in de valkuil stapten om nieuwe labels te bedenken, waar commissarissen zich moeten houden. Help je daarmee de innovatie niet om zeep?

Anderen kwamen met uitwerkingen en verdere vragen:

 • Liefdevolle confrontatie werd als waarde of als uitwerking van waarden genoemd; een andere vertaling van de Goeie Kwaai.
 • Kritisch vermogen is belangrijk: reflectief zijn naar jezelf als toezichthouder, naar je team of raad van toezichthouders en naar je bestuurder(s).
 • Maak gebruik van GBV (Gezond BoerenVerstand).
 • Werk aan accountability, een lastig te vertalen begrip wat zowel verantwoordelijkheid als verantwoording in zich heeft.
 • Streef naar diversiteit in de raad ook qua persoonlijkheid, zoek bijvoorbeeld iemand die in je allergiezone zit.
 • Ontwikkel een open oog, vul de blinde vlek van de bestuurder.
 • Houd na afloop van de vergadering een vragenrondje, waarin je proces en inhoud van de vergadering evalueert.
 • Kies voor een holistische benadering, vanuit je hart.
 • De rol van de voorzitter is cruciaal volgens velen.
 • Stel vier vragen:
  • Waarom doen we dit? Of wat voegt het toe aan de identiteit van je organisatie?
  • Waarom gaan we er meer door?
  • Als het je eigen geld zou zijn, zou je het dan doen?
  • Welk verhaal vertel je aan je klant?
 • Hoe ga je om met dilemma/spanningsveld tussen betrokkenheid en distantie? Hoe dichtbij of hoever af sta je ten opzichte van de bestuurder?
 • Hoe ga je om met botsende waarden?
 • Durf je te zien wat er aan de hand is en heb je de morele moed om dat aan de kaak te stellen?

Wat is er nodig om door te gaan op het pad van de innovatie?

 • Lef, doorvragen naar waarden,
 • Durf om je intuïtie te verwoorden
 • Ruimte voor nieuwkomers in de raad voor onorthodoxe vragen
 • Intervisie om elkaar scherp te houden.

Zie hier de oogst in grote lijnen, van de levendige discussie in het tweede deel van de bijeenkomst. Een borrel was op z’n plaats, waarin de discussie nog verder is voortgezet. Daarmee kwam een inspirerende bijeenkomst tot zijn einde. Wordt vervolgd!

Opgetekend door @CarryBomhof, waarvoor onze hartelijke dank!

 

 

 

 

Heeft u het observatie-gen? II uit ‘Hoe ziet het DNA van de toezichthouder eruit?’

‘Ben je bereid om in de spiegel te kijken?’

We zien de dynamiek en impact van ontwikkelingen enorm toenemen in de wereld om ons heen,  in positieve en negatieve zin. Het is helemaal niet gek dat toezichthouders bewust of onbewust tegen hun grenzen aanlopen.

Het is echter wel voor iedere toezichthouder belangrijk om in te zien wanneer zijn gedrag een kracht of een zwakte is voor het behalen van de  ambities en doelen van de organisatie. Immers, goed toezichthouden  begint bij u zelf . Onze drijfveer is om toezichthouders door zelfinzicht en kennis krachtiger te maken. De uitdaging is dus om te zorgen voor een eigentijdse, innovatieve en waarde(n)gedreven manier van toezichthouden. Zodanig dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft, met al haar belangen en stakeholders. Juist in deze heftige tijden….

We weten uit ervaring dat toezichthouden eenzaam en moeilijk kan zijn. En dat reflectie nodig is om bewust te worden van blinde vlekken.
Een mooi beeld hierbij is de dodehoekspiegel, de spiegel die de plekken laat zien die je makkelijk over het hoofd ziet;

dodehoek

Ook bij toezichthouden kan dat het geval zijn. Dat je met je neus boven op de informatie zit en toch de clou mist. Daar heeft u geen last van? Kijk eens naar deze video en test hoe het met uw aandacht is gesteld;

whodunnit

Schokkend nietwaar? Het gebeurt vóór je neus en toch zie je het niet.
Misschien is dat wel het DNA-gen waar wij op zoek naar zijn;
het Observatie-gen.
Horen wat er niet gezegd wordt. Zien wat er niet getoond wordt.

Om vervolgens de juiste vragen te stellen én door te blijven vragen.
Dát is, volgens mij, de sleutel tot goed toezicht houden.
Het vraagt om Moed/Lef-genen want het is niet makkelijk om door te zetten, door te vragen.
Zeker als de bestuurder ook niet alles precies kan overzien maar wel door wil gaan.  Of als je mede-toezichthouders doorvragen niet gewend zijn of zelfs niet nodig vinden. Dat roept weerstand op. Kan je daar mee om gaan als toezichthouder? Zoals een reactie luidde op de vorige blog; ‘toezicht mag best een beetje pijn doen’.

Goed Toezicht houden begint dus bij u zelf.
Met de wetenschap dat je eigen observatie en die van de bestuurder ook onderhevig zijn aan blinde vlekken. Als je je dat realiseert en als je je daar naar gedraagt, raak je minder kwetsbaar en word je krachtiger als toezichthouder.

Ik ben benieuwd of jullie dit herkennen?
En welke woorden en beelden volgens jullie kenmerkend zijn voor het gedrag van de nieuwe toezichthouder?
Wat zien jullie zelf in de spiegel?

Hanske Plenge

Hoe ziet het DNA van de nieuwe toezichthouder eruit?

Bibliotheken zijn volgeschreven over toezicht en de toezichthouder.
In de media struikel je over alle artikelen die de misstanden in toezicht aan de kaak stellen en de roep naar nieuwe eigentijdse toezichthouders wordt steeds luider.

Je verwacht dat je ook een duidelijk beeld kan vinden hoe die nieuwe toezichthouders er uit zien.
Maar dan verstomt het…… het blijft stil, op wat algemeenheden na.
De voor de hand liggende –technische- eigenschappen van zo’n persoon (zoals; -strategisch, -helicopterview, – kritisch, – onafhankelijk, etc. ) worden eigenlijk teniet gedaan door de koppeling met houding en gedrag.
Uiteindelijk valt of staat de kwaliteit van toezicht met hoe de individuele persoon het invult, met al zijn menselijke gebreken.

Het lijkt mij boeiend om uit te zoeken waar het DNA van die nieuwe toezichthouder nu uit zou moeten bestaan. Dus naar de gedragskenmerken; welke kenmerken maken kwetsbaar, zeker onder druk/stress. En welke kenmerken, die zorgen voor een flow, zijn van nature aanwezig?
En zoeken naar die diepere laag; Waarom? Wat is de drijfveer van iemand om toezichthouder te worden?
Als we weten wat ons beweegt, inzicht hebben in ons gedrag en met aandacht kijken naar dat van anderen, zou de wereld er anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.
Ken jezelf en ken je organisatie en haar stakeholders. Wees bereid in de spiegel te kijken, niet zoals Narcissus om jezelf te verheerlijken maar om ook je kwetsbaarheden te zien. Dat is de boodschap. Maar hoe maak je dit verhaal zo duidelijk/tastbaar dat het een groot publiek bereikt/raakt? Hoe verleid je toezichthouders in de spiegel te kijken en hoe equipeer je hen om optimaal toezicht te houden?
Dat is de maatschappelijke uitdaging en de kunst daar nu woorden/beelden voor te vinden.

Hanske Plenge

narcisssus

Narcissus, Arnold Houbraken, 1688 uit de collectie van het Rijksmuseum