Tag: governance

‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’-Conferentie door OCW/Rijksauditdienst m.m.v PIT op 12 juni as.

Op woensdag 12 juni 2013 organiseert het ministerie van OCW samen met de Auditdienst van het Rijk een conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’. Aan PIT, Platform voor innovatie in Toezicht,  is gevraagd om hieraan mee te werken en daarom zijn alle PIT-partners van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen.

Hieronder de tekst van de uitnodiging vanuit OCW.

Aanleiding
Het kabinet vraagt nadrukkelijk aandacht voor een betere borging van het publieke belang. De interne toezichthouders bij publieke instellingen staan onder druk, door incidenten in onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer. Hoe kunnen interne toezichthouders in verschillende sectoren (onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer) nieuwe incidenten voorkomen en de bestuurskracht van hun instelling versterken?
Regels zijn niet altijd de beste oplossing. Soms gaat het om een morele kwestie en is een cultuurverandering nodig met de juiste checks en balances en ruimte voor de maatschappelijke sectoren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De raad van toezicht speelt daarbij een bijzondere rol in het bevorderen van deskundigheid en moreel bewustzijn.

Waarom deze conferentie?
De rijksoverheid wil interne toezichthouders, externe toezichthouders, instellingsaccountants, wetenschappers, experts en stakeholders uit verschillende sectoren betrekken en met elkaar in gesprek gaan over het belang van cultuur en gedrag. Om van elkaar te leren en vanuit dat besef verbeteringen in de praktijk tot stand te brengen. Deelname is daarom op persoonlijke titel.

Kernvragen
Publieke waarden staan centraal: toezicht op risico’s verbonden aan gedrag en cultuur, hoe doet u dat? De conferentie wil antwoorden opleveren op de volgende vragen:
1. Wat kunnen we als interne toezichthouder zelf doen om te voorkomen dat publieke waarden en normen verwateren?
2. Wat merkt de student, reiziger, patiënt of bewoner van mijn handelen?
3. Wat heb ik voor mijn acties nodig en van wie?

Programma
16.00 uur: Ontvangst en welkom door Hans van der Vlist (secretaris-generaal van OCW).
16.10 uur: Frank van Eekeren, manager van het landelijke kennis- en innovatie netwerk Sport & Society, spreekt over de sportwereld en de parallellen met de semipublieke sector.
16.20 uur: Korte presentaties en interviews over gedrag en cultuur.
• Karin Doms, voorzitter Platform Innovatie in het Toezicht. Doms gaat in op de ‘waarom”-vraag en de noodzaak van vernieuwing in het interne toezicht
• Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek (Erasmus Universiteit). Kaptein schetst waarom goede mensen soms toch verkeerde dingen doen en wat daarbij de rode vlaggen zijn.
17.15 uur: World Café dialoog onder leiding van hosts, in 3 ronden.
19.20 uur: Reflectie op de uitkomsten door een panel onder leiding van dagvoorzitter Hans van der Vlist. Toegevoegde panelleden zijn Jaap Peters (DeLimes) en Robert Mul (NBA).
20.00 uur: Afsluiting en borrel

Datum: woensdag 12 juni 2013
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Hoftoren, Rijnstraat 50, Den Haag (nabij Centraal Station)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het emailadres: versterkingbestuurskracht@minocw.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, sector en contactgegevens. Een routebeschrijving en het volledige programma ontvangt u na aanmelding.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor eten en drinken is gezorgd.

Achtergrondinformatie over het thema van de conferentie vindt u hier.

Namens de secretaris-generaal van het ministerie van OCW,
Hans van der Vlist

 

Heeft u het observatie-gen? II uit ‘Hoe ziet het DNA van de toezichthouder eruit?’

‘Ben je bereid om in de spiegel te kijken?’

We zien de dynamiek en impact van ontwikkelingen enorm toenemen in de wereld om ons heen,  in positieve en negatieve zin. Het is helemaal niet gek dat toezichthouders bewust of onbewust tegen hun grenzen aanlopen.

Het is echter wel voor iedere toezichthouder belangrijk om in te zien wanneer zijn gedrag een kracht of een zwakte is voor het behalen van de  ambities en doelen van de organisatie. Immers, goed toezichthouden  begint bij u zelf . Onze drijfveer is om toezichthouders door zelfinzicht en kennis krachtiger te maken. De uitdaging is dus om te zorgen voor een eigentijdse, innovatieve en waarde(n)gedreven manier van toezichthouden. Zodanig dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft, met al haar belangen en stakeholders. Juist in deze heftige tijden….

We weten uit ervaring dat toezichthouden eenzaam en moeilijk kan zijn. En dat reflectie nodig is om bewust te worden van blinde vlekken.
Een mooi beeld hierbij is de dodehoekspiegel, de spiegel die de plekken laat zien die je makkelijk over het hoofd ziet;

dodehoek

Ook bij toezichthouden kan dat het geval zijn. Dat je met je neus boven op de informatie zit en toch de clou mist. Daar heeft u geen last van? Kijk eens naar deze video en test hoe het met uw aandacht is gesteld;

whodunnit

Schokkend nietwaar? Het gebeurt vóór je neus en toch zie je het niet.
Misschien is dat wel het DNA-gen waar wij op zoek naar zijn;
het Observatie-gen.
Horen wat er niet gezegd wordt. Zien wat er niet getoond wordt.

Om vervolgens de juiste vragen te stellen én door te blijven vragen.
Dát is, volgens mij, de sleutel tot goed toezicht houden.
Het vraagt om Moed/Lef-genen want het is niet makkelijk om door te zetten, door te vragen.
Zeker als de bestuurder ook niet alles precies kan overzien maar wel door wil gaan.  Of als je mede-toezichthouders doorvragen niet gewend zijn of zelfs niet nodig vinden. Dat roept weerstand op. Kan je daar mee om gaan als toezichthouder? Zoals een reactie luidde op de vorige blog; ‘toezicht mag best een beetje pijn doen’.

Goed Toezicht houden begint dus bij u zelf.
Met de wetenschap dat je eigen observatie en die van de bestuurder ook onderhevig zijn aan blinde vlekken. Als je je dat realiseert en als je je daar naar gedraagt, raak je minder kwetsbaar en word je krachtiger als toezichthouder.

Ik ben benieuwd of jullie dit herkennen?
En welke woorden en beelden volgens jullie kenmerkend zijn voor het gedrag van de nieuwe toezichthouder?
Wat zien jullie zelf in de spiegel?

Hanske Plenge

Netwerkbijeenkomst ‘Innovatie in Toezicht’ op 5 april 2013

Op vrijdagmiddag 5 april organiseren wij vanuit dit Netwerk voor Vrouwelijke Commissarissen en Toezichthouders een bijeenkomst voor deelnemers in de LinkedIn-groep en geïnteresseerde toezichthouders.

Het thema van de netwerkbijeenkomst is “innovatie in toezicht”.

Dit is ook de missie van het nieuwe Platform voor Innovatie in Toezicht PIT, dat onlangs vanuit ons netwerk is opgericht voor concrete vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. PIT biedt een platform aan gepassioneerde en innovatieve toezichthouders en bedrijven om in co-creatie te werken aan kennisuitwisseling, ontmoeting en best practices: “van schandpaal naar schitterpodium”.

Tijdens de bijeenkomst van 5 april willen we ook dit keer inhoud koppelen aan ontmoeting. Inhoudelijk staan we stil bij het thema innovatie. Wat betekent dit? En hoe ziet de (netwerk)organisatie van de toekomst eruit? Wat betekent dit voor het leiderschap in de nieuwe netwerkorganisatie en voor het toezicht op dit leiderschap?

We hebben voor onze bijeenkomst een inspirerende locatie gevonden midden in een Vogellaarwijk in Utrecht: Het Vorstelijk Complex. Colourkitchen is daar de cateraar die het toepasselijke motto Celebrating Diversity hanteert. Echt een plek met een maatschappelijk verhaal: http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/home .

Het programma is als volgt opgebouwd:
– Inloop met een broodje vanaf 12.30 uur
– Opening en welkom om 13.30 uur
– Korte presentatie over de ontwikkelingen in toezicht en de noodzaak van innovatie
– Presentatie over organisaties van de toekomst
– Pauze
– Dialoog in subgroepen over de uitdagingen voor bestuur en toezicht in de nieuwe organisatie
– Delen van de inzichten en opbrengsten uit de discussies
– Afsluiten met een borrel rond 17.00 uur

Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor de partners van PIT. Voor de overige leden van de LinkedIn-groep vragen wij een bijdrage in de kosten van € 75,- exclusief btw. Ben jij een eigentijdse toezichthouder of commissaris en wil je bij opgave voor deze bijeenkomst alsnog partner worden van PIT, dan ontvang je na betaling van het partnerschap € 50,- retour. In dat geval betaal je per saldo dus slechts € 25,-.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via info@vrouwelijkecommissarissen.nl. Je ontvangt dan een factuur per mail van ons. Na betaling is de deelname definitief.

Wij hopen dat het programma je aanspreekt en zien uit naar een inspirerende bijeenkomst met een grote opkomst van (nieuwe) vrouwelijke toezichthouders uit alle branches om met elkaar in dialoog te gaan over de uitdagingen in toezicht en concreet invulling te geven aan het nieuwe toezichthouden.

Met vriendelijke groet,

@HanskePlenge en @karinDoms

Hoe ziet het DNA van de nieuwe toezichthouder eruit?

Bibliotheken zijn volgeschreven over toezicht en de toezichthouder.
In de media struikel je over alle artikelen die de misstanden in toezicht aan de kaak stellen en de roep naar nieuwe eigentijdse toezichthouders wordt steeds luider.

Je verwacht dat je ook een duidelijk beeld kan vinden hoe die nieuwe toezichthouders er uit zien.
Maar dan verstomt het…… het blijft stil, op wat algemeenheden na.
De voor de hand liggende –technische- eigenschappen van zo’n persoon (zoals; -strategisch, -helicopterview, – kritisch, – onafhankelijk, etc. ) worden eigenlijk teniet gedaan door de koppeling met houding en gedrag.
Uiteindelijk valt of staat de kwaliteit van toezicht met hoe de individuele persoon het invult, met al zijn menselijke gebreken.

Het lijkt mij boeiend om uit te zoeken waar het DNA van die nieuwe toezichthouder nu uit zou moeten bestaan. Dus naar de gedragskenmerken; welke kenmerken maken kwetsbaar, zeker onder druk/stress. En welke kenmerken, die zorgen voor een flow, zijn van nature aanwezig?
En zoeken naar die diepere laag; Waarom? Wat is de drijfveer van iemand om toezichthouder te worden?
Als we weten wat ons beweegt, inzicht hebben in ons gedrag en met aandacht kijken naar dat van anderen, zou de wereld er anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.
Ken jezelf en ken je organisatie en haar stakeholders. Wees bereid in de spiegel te kijken, niet zoals Narcissus om jezelf te verheerlijken maar om ook je kwetsbaarheden te zien. Dat is de boodschap. Maar hoe maak je dit verhaal zo duidelijk/tastbaar dat het een groot publiek bereikt/raakt? Hoe verleid je toezichthouders in de spiegel te kijken en hoe equipeer je hen om optimaal toezicht te houden?
Dat is de maatschappelijke uitdaging en de kunst daar nu woorden/beelden voor te vinden.

Hanske Plenge

narcisssus

Narcissus, Arnold Houbraken, 1688 uit de collectie van het Rijksmuseum

Nieuwe reeks intervisies start in mei

Herkent u dit?;

–         “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?”

–         “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?”

–         “In hoeverre kan ik mijn rol als toezichthouder met betrokkenheid invullen, zonder de professionele distantie uit het oog te verliezen?”

–         “Wat is mijn rol met de ondernemingsraad als voordrachtscommissaris”?

Allemaal boeiende vragen waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder.

In mei starten wij daarom weer met nieuwe intervisiegroepen voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders (ervaren en nieuwe commissarissen) vanuit verschillende branches.

Voor deze groepen zijn drie bijeenkomsten ingepland, zodat er voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.

De intervisie wordt begeleid door Karin Doms (commissaris en brede ervaring met het begeleiden van (intervisie)groepen) en Hanske Plenge (toezichthouder en deskundig op het gebied van governance)

Enkele reacties naar aanleiding van eerdere intervisiesessies;
– “Zeer bruikbaar, direct in de RvC-vergadering ingebracht en met het
gewenste resultaat”
– “Veel zin in het bijwonen van de bijeenkomsten, krijg ik energie van

De data zijn;
dinsdag 14 mei,
dinsdag 4 juni,
dinsdag 25 juni
telkens van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen.

Locatie: centraal in het land, goed bereikbaar met auto en OV.

De kosten bedragen € 450,- (exclusief 21% btw) per deelnemer voor drie
bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze intervisiegroep, geef je dan op via het secretariaat (info@vrouwelijkecommissarissen.nl).

We verzoeken je om bij de aanmelding ook duidelijk aan te geven:

– hoeveel ervaring je hebt als commissaris of toezichthouder;

– welke commissariaten en/of toezichthoudersfunctie(s) je vervult of in het verleden hebt vervuld;

– eventuele concrete thema’s of vraagstukken die je graag wilt inbrengen in de intervisiesessies.

Uiterlijk twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst ( medio april) maken we bekend of er voldoende belangstelling is om met een groep van start te gaan.

Diversiteit is niet het tellen van verschil, maar het verschil laten tellen.

Een van de discussiepunten over hoe toezicht anders geregeld zou moeten, gaat over meer diversiteit in de boardroom. Jammer genoeg focust de discussie over diversiteit in raden van toezicht in Nederland zelden op de toegevoegde waarde voor (maatschappelijke) ondernemingen, maar verzandt deze vaak in een sleets debat over quota – moeten er wel of niet 30% vrouwen in raden van bestuur – met vaste voor- en tegenstanders. Een gemiste kans, want de echte waarde van diversiteit is natuurlijk niet gelegen in een percentage vrouwen, of in een vastgelegd aandeel jongeren of culturele achtergronden. Het vaststellen van quota is volgens mij eerder een noodzakelijk kwaad om vastgeroeste beelden en patronen te doorbreken. Want die patronen zijn hardnekkig, zeker in tijden van crisis is de neiging nog sterker om terug te grijpen op het vertrouwde netwerk. Toch is dit niet effectief bij nieuwe complexe vraagstukken. De oude patronen zijn eerder onderdeel van het probleem dan dat ze onderdeel kunnen zijn van de oplossing.

Nee, diversiteit is veel meer een kwestie van het organiseren van je eigen dode hoek spiegels. We staan in het komende decennium voor enorme maatschappelijke opgaven en eendimensionale oplossingen zijn niet meer toereikend in een omgeving met diverse en complexe ideeën en belangen. Ieder bestuur en zeker ook iedere raad van toezicht zou diversiteit moeten nastreven, niet omdat vrouwen een voorkeurspositie moeten krijgen, maar omdat het belangrijk is dat een bestuur in staat is om op verschillende manieren naar het zelfde vraagstuk te kijken. Op die manier voorkom je tunnelvisie en is er veel meer kans om ook de eigen blinde vlekken te zien en te bespreken.

Het ergste wat een bestuur kan overkomen, is dat alle neuzen dezelfde richting op staan. Met allemaal gelijksoortigen is het makkelijk een probleem te bespreken en het vervolgens slagvaardig op te lossen. Maar in deze situatie is er onvoldoende nagedacht over hoe het probleem is voor andersdenkenden. Dezelfde types zien namelijk hetzelfde, en dan dreigt het gevaar van bestuursautisme, waarbij een bestuur alleen in staat is om vanuit haar eigen perspectief te kijken naar een vraagstuk. Op  het gebied van quick fixes, die taakgerichte oplossingen nodig hebben, is het goed homogeniteit bij de oplossers te hebben. Maar bij meer complexe problematiek is diversiteit randvoorwaarde om te komen tot een goede, gedragen, oplossing. En nogmaals, diversiteit gaat niet alleen over een vastgesteld aandeel vrouwen, jongeren of culturele minderheden. Het gaat om de intrinsieke waarde van diversiteit. Zet eens iemand in raad die het niet allemaal vanzelfsprekend snapt. Gun jezelf dat het meer tijd kost. Bij aanvang is het probleem niet bekend en eenduidig. Hoe diverser het team, hoe helderder de probleemstelling wordt. Vanuit verschillende perspectieven wordt doorgrond wat eigenlijk het vraagstuk is. Kom los van het one-strong-man-leiderschapsprincipe en voeg diversiteit toe aan je bestuur. Divers op grond van geslacht, afkomst, herkomst, politieke kleur en leeftijd! En dicht met diversiteit de kloof tussen blanke, hoogopgeleide oudere mannen in de boardroom en hun klanten, medewerkers en andere stakeholders.

Karin Doms  in co-creatie met Isabelle van Goch

Ook in 2013 Workshops voor aanstaande toezichthouders

Workshop “Meer Kijk op Toezicht’;
Ook in 2013 geven wij, wegens grote belangstelling,  eendaagse workshops voor de aankomende toezichthouder.
De eerste waren op 8 februari en 15 maart en 7 juni.
De daaropvolgende vinden plaats op 20 september en 8 november.

Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschap­pelijke organisatie. Zo krijg je alvast een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft.

In 2012 is deze workshop viermaal gegeven voor een grote groep enthousiaste dames.
Enkele quotes:
“Verhelderend, ook onderscheid maatschappelijk/corporate”“Oprechte drive van trainers om kennis te delen en kwaliteit van toezicht te verhogen”
“Ik ga nu echt morgen direct solliciteren op een toezichthoudende functie”
Na afloop ontvangen wij regelmatig reacties dat deelnemers benoemd zijn als toezichthouder; ” Tijdens het sollicitatiegesprek bleek wel dat ik erg goed voorbereid was, met dank aan de training!

In de ochtend komen de verschillende bestuursvormen en principes aan de orde. De middag wordt besteed aan de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.

De werkvorm is afwisselend en biedt voldoende ruimte voor interactie;  inleidingen, discussies, rollenspellen en best-practices.

Past toezicht houden bij jou?
–          Op afstand toezicht houden, of toch liever iets meer bemoeienis
met de beleidspraktijk?
–          Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als  toezichthouder.
–          Selectie, kennismaking en inwerken.

Strategie: gelijk hebben / gelijk krijgen?
–          Visie en standpunten zo naar voren brengen dat je invloed hebt
–          Beïnvloeden van sfeer en cultuur

Resultaat;
Na afloop van deze workshop heb je:
–          Inzicht in de belangrijkste bestuurs­vormen, het verschil tussen Raad van toezicht / commissarissen en bestuur.
–          Inzicht in de belangrijke principes bij toezicht houden (codes good
governance, collegiaal bestuur, relatie bestuur RvT directie).
–          Kennis van een aantal strategische vaardigheden in het bestuurlijke     spel.
–          Je verdiept in hoe het is om binnen te komen als nieuwkomer, vrouw of jongere in een bestaande Raad.

Doelgroep;
Vrouwen, met name voor hen die een toezichthoudende functie ambiëren of net zijn begonnen. Minimaal 8 – maximaal 12 pp.

Cursusbegeleiders;
Karin Doms, toezichthouder en actief als interim-manager in de woningsector.
Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance.

Datum en tijdstip; vrijdag  20 september 2013, 09.30 – 16.30.uur.
Lokatie; Midden van het land,
goed bereikbaar per OV en auto
Investering; € 225,- excl BTW
Inschrijven via info@vrouwelijkecommissarissen.nl

What’s up? Tweet zodat u ‘t weet!

Hoe ga je als organisatie om met twitter en andere social media? Er zijn organisaties die met een ‘social media beleid’ proberen control te krijgen over wat er via twitter verzonden wordt. Ook zijn er organisaties die er helemaal niet aan meedoen. “Dan kan er ook niets mis gaan.” Of nog erger “dat is iets voor een andere generatie”. U begrijpt dat bij deze organisaties verandering en/of verjonging hard nodig is!

Bovenstaande gedachtegang komt namelijk voort uit de institutionele manier van denken en de behoefte aan control. En control bij twitter werkt averechts. Door twitter niet te gebruiken of het te willen beheersen, ga je voorbij aan de open source gedachte erachter. In feite neem je de stakeholders die twitter actief gebruiken, dan ook niet helemaal serieus. Door het te ontkennen negeer je hun aanwezigheid. Je kunt twitter als een riool zien, waarin allerlei onzinnige dingen drijven. Of je ziet twitter als één van de spiegels van de maatschappij, waarvoor je als organisatie iedere dag bezig mag zijn. En een spiegel geeft niet altijd een gewenst beeld, maar het geeft je vaak waardevolle informatie.

Bestuurders en ook toezichthouders moeten bekend zijn met de kracht van twitter, maar ook met de valkuilen. Als je niet wilt zenden via twitter, gebruik het medium dan om signalen op te pikken, om feedback te krijgen, om de dynamiek in de samenleving te volgen en wees je bewust van de snelheid en de omvang. Niets doen is niet langer een optie!

In de boardroom mag twitter niet langer gezien worden als hype. Het is onbestaanbaar dat er nog bestuurders zijn die hun ogen sluiten voor dit fenomeen. De angst om er iets mee te doen en het te zien als een hype, heerst vooral bij ‘oudere, grijze’ bestuurders. Twitter is in hun ogen “iets van de volgende generatie”. Tja, en de generatiekloof, wie is er niet groot mee geworden?

Karin Doms in co-creatie met Isabelle van Goch

Hoezo is gedrag en cultuur een soft control?

In de meeste organisaties wordt gestuurd op hard controls. Dat zijn veelal (financiële) cijfers, die meetbaar zijn. Cultuur en gedrag, die veel bepalender zijn voor het succes van een organisatie, worden gezien als soft controls. Maar is dat wel juist? Zijn dat wel soft controls? Bestuurders zien cultuur en gedrag als zacht omdat de connotatie wazig, niet tastbaar en lastig te grijpen is. Maar het tegendeel is waar. Gedrag is juist erg hard, want het is voor iedereen zichtbaar en te duiden.
En is het niet zo dat we de afgelopen tijd juist hebben kunnen zien dat de zogenaamde hard controls boterzacht zijn? Kijk naar het libor-schandaal waaruit blijkt dat cijfers manipuleerbaar zijn! Cijfers geven ons schijnzekerheid en toch accepteren we dat. De meeste bestuurders echter voelen zich veiliger bij de cijfers. Dat staat buiten onszelf en we voeren graag de discussie over de interpretatie van het getal. Maar waarom voeren we geen discussie over de gevolgen van ons gedrag en de interpretatie daarvan?

Willen organisaties zaken als integriteit, governance en transparantie echt handen en voeten geven, kunnen ze niet langer de control voeren op enkel en alleen de cijfers. Dan moet cultuur en gedrag meegewogen worden als een hard control! Het is struisvogelpolitiek om te blijven roepen dat het soft controls zijn die niet meetbaar zijn. Daarom is het de hoogste tijd om criteria te ontwikkelen waarmee bestuurders elkaar tegenspel kunnen bieden en er getoetst kan worden op gedrag.

De ‘veilige’ manier loslaten, hoe houd je dat onder controle?

Karin Doms, in co-creatie met Isabelle van Goch

Extra workshop voor aanstaande toezichthouders op 8 februari 2013.

‘Meer Kijk op Toezicht’,  08-02-2013,
Wegens grote belangstelling, een extra eendaagse workshop voor de aankomende toezichthouder.

Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschap­pelijke organisatie. Zo krijg je alvast een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft.

In juni én oktober jl. is deze workshop ook al tweemaal gegeven voor een grote groep enthousiaste dames. De workshop op 23 november én 14 december is al volgeboekt.
Enkele quotes:
“Verhelderend, ook onderscheid maatschappelijk/corporate”
“Oprechte drive van trainers om kennis te delen en kwaliteit van toezicht te verhogen”
“Ik ga nu echt morgen direct solliciteren op een toezichthoudende functie”

In de ochtend komen de verschillende bestuursvormen en principes aan de orde. De middag wordt besteed aan de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.

De werkvorm is afwisselend en biedt voldoende ruimte voor interactie;  inleidingen, discussies, rollenspellen en best-practices.

Past toezicht houden bij jou?
–          Op afstand toezicht houden, of toch liever iets meer bemoeienis
met de beleidspraktijk?
–          Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als  toezichthouder.
–          Selectie, kennismaking en inwerken.

Strategie: gelijk hebben / gelijk krijgen?
–          Visie en standpunten zo naar voren brengen dat je invloed hebt
–          Beïnvloeden van sfeer en cultuur

Resultaat;
Na afloop van deze workshop heb je:
–          Inzicht in de belangrijkste bestuurs­vormen, het verschil tussen Raad van toezicht / commissarissen en bestuur.
–          Inzicht in de belangrijke principes bij toezicht houden (codes good
governance, collegiaal bestuur, relatie bestuur RvT directie).
–          Kennis van een aantal strategische vaardigheden in het bestuurlijke     spel.
–          Je verdiept in hoe het is om binnen te komen als nieuwkomer, vrouw of jongere in een bestaande Raad.

Doelgroep;
Vrouwen, met name voor hen die een toezichthoudende functie ambiëren of net zijn begonnen. Minimaal 8 – maximaal 12 pp.

Cursusbegeleiders;
Karin Doms, toezichthouder en actief als interim-manager in de woningsector.
Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance.

Datum en tijdstip; vrijdag  8 februari 2013, 09.30 – 16.30.uur.
Lokatie; Midden van het land, goed bereikbaar per OV en auto
Investering; € 195,- excl BTW

Inschrijven via info@vrouwelijkecommissarissen.nl