Tag: startpagina

Vrouwelijke commissarissen vinden elkaar via social media en werken zo aan een kwaliteitsslag in toezicht.

Dit digitale netwerk biedt een platform waar vrouwen met toezichthoudende ervaring en/of ambities elkaar kunnen vinden en kunnen helpen om hun weg te vinden in de traditionele “old-boys” wereld van commissarissen en toezichthouders.

Er is een nieuwe manier van toezicht nodig met een goede balans tussen hard controls en soft skills vanuit een gedeeld referentiekader om slagvaardig aan de toekomst te werken. Vrouwen spelen hierbij een grote rol. Via dit nieuwe netwerk kunnen vrouwen buiten de gesloten bolwerken om op een transparante manier bezig zijn met het professionaliseren van het interne toezicht en hun eigen rol daarin.

Het belang van diversiteit binnen besturen en raden van toezicht wordt in brede kringen onderkend, recent heeft ook de Eerste Kamer het besluit bekrachtigd om te streven naar 30% vrouwen in raden van bestuur en toezicht. Toch blijkt er in de praktijk nog een mismatch tussen de vraag van organisaties die op zoek zijn naar gekwalificeerde vrouwen en het ruimschoots aanwezige aanbod aan geschikte en beschikbare vrouwen.

De LinkedIn groep voor (toekomstige) Vrouwelijke commissarissen en toezichthouders verenigt vrouwen met bestuurlijke en toezichthoudende ervaring of potentieel binnen diverse maatschappelijke en commerciële sectoren. Het digitale netwerk is in 2010 opgestart door initiatiefnemer Karin Doms. Samen met Hanske Plenge heeft zij dit nu uitgebouwd tot een actief netwerk. Inmiddels worden vanuit het netwerk ook verschillende ‘live’ bijeenkomsten georganiseerd en start de groep met intervisiebijeenkomsten voor ervaren en nieuwe vrouwelijke commissarissen. Daarnaast maken wij vacatures voor toezichthoudende functies bekend, ook via Twitter @HaarWijze. Zo vergroten wij de toegankelijkheid van toezichthoudende organen en de zichtbaarheid van vrouwelijke toezichthouders.