Tag: toezichthouder

Nieuwe data Praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders

PIT_avatar2Er zijn  nieuwe data bekend voor de praktijkdag voor (beginnende) toezichthouders. De praktijkdag wordt gegeven op vrijdag 11 maart en vrijdag 7 oktober, beide dagen van 9.30 tot 16.30 uur in Driebergen. Deze dag is gebaseerd op het boek De zwarte doos van de boardroom,  en komt in de plaats van de workshop Meer kijk op toezicht, die het Netwerk Vrouwelijke commissarissen en PIT een aantal jaren hebben gegeven. Naast inzicht in de functie van de toezichthouders zal er nog meer dan eerder ingegaan worden op praktijkgevallen en dilemma’s en de manieren om ze te herkennen, benoemen en bespreekbaar te maken. Lees meer op de website van PIT en schrijf in!

De zwarte doos van de boardroom pack shot

‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’-Conferentie door OCW/Rijksauditdienst m.m.v PIT op 12 juni as.

Op woensdag 12 juni 2013 organiseert het ministerie van OCW samen met de Auditdienst van het Rijk een conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’. Aan PIT, Platform voor innovatie in Toezicht,  is gevraagd om hieraan mee te werken en daarom zijn alle PIT-partners van harte uitgenodigd om aan deze middag deel te nemen.

Hieronder de tekst van de uitnodiging vanuit OCW.

Aanleiding
Het kabinet vraagt nadrukkelijk aandacht voor een betere borging van het publieke belang. De interne toezichthouders bij publieke instellingen staan onder druk, door incidenten in onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer. Hoe kunnen interne toezichthouders in verschillende sectoren (onderwijs, zorg, wonen en openbaar vervoer) nieuwe incidenten voorkomen en de bestuurskracht van hun instelling versterken?
Regels zijn niet altijd de beste oplossing. Soms gaat het om een morele kwestie en is een cultuurverandering nodig met de juiste checks en balances en ruimte voor de maatschappelijke sectoren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. De raad van toezicht speelt daarbij een bijzondere rol in het bevorderen van deskundigheid en moreel bewustzijn.

Waarom deze conferentie?
De rijksoverheid wil interne toezichthouders, externe toezichthouders, instellingsaccountants, wetenschappers, experts en stakeholders uit verschillende sectoren betrekken en met elkaar in gesprek gaan over het belang van cultuur en gedrag. Om van elkaar te leren en vanuit dat besef verbeteringen in de praktijk tot stand te brengen. Deelname is daarom op persoonlijke titel.

Kernvragen
Publieke waarden staan centraal: toezicht op risico’s verbonden aan gedrag en cultuur, hoe doet u dat? De conferentie wil antwoorden opleveren op de volgende vragen:
1. Wat kunnen we als interne toezichthouder zelf doen om te voorkomen dat publieke waarden en normen verwateren?
2. Wat merkt de student, reiziger, patiënt of bewoner van mijn handelen?
3. Wat heb ik voor mijn acties nodig en van wie?

Programma
16.00 uur: Ontvangst en welkom door Hans van der Vlist (secretaris-generaal van OCW).
16.10 uur: Frank van Eekeren, manager van het landelijke kennis- en innovatie netwerk Sport & Society, spreekt over de sportwereld en de parallellen met de semipublieke sector.
16.20 uur: Korte presentaties en interviews over gedrag en cultuur.
• Karin Doms, voorzitter Platform Innovatie in het Toezicht. Doms gaat in op de ‘waarom”-vraag en de noodzaak van vernieuwing in het interne toezicht
• Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek (Erasmus Universiteit). Kaptein schetst waarom goede mensen soms toch verkeerde dingen doen en wat daarbij de rode vlaggen zijn.
17.15 uur: World Café dialoog onder leiding van hosts, in 3 ronden.
19.20 uur: Reflectie op de uitkomsten door een panel onder leiding van dagvoorzitter Hans van der Vlist. Toegevoegde panelleden zijn Jaap Peters (DeLimes) en Robert Mul (NBA).
20.00 uur: Afsluiting en borrel

Datum: woensdag 12 juni 2013
Tijd: 16.00 – 20.00 uur
Locatie: Hoftoren, Rijnstraat 50, Den Haag (nabij Centraal Station)

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het emailadres: versterkingbestuurskracht@minocw.nl onder vermelding van uw naam, functie, organisatie, sector en contactgegevens. Een routebeschrijving en het volledige programma ontvangt u na aanmelding.
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor eten en drinken is gezorgd.

Achtergrondinformatie over het thema van de conferentie vindt u hier.

Namens de secretaris-generaal van het ministerie van OCW,
Hans van der Vlist

 

Impressie bijeenkomst PIT (Platform Innovatie Toezicht) 5 april

Een frisse lentemiddag, een fraai voormalig lagere schoolgebouw, circa vijftig geïnspireerde vrouwen en één man: zie hier het decor waartegen bijeenkomst van het Platform Innovatie Toezicht zich op vrijdagmiddag 5 april afspeelde.

DSC04822

De aftrap werd gegeven door Caroline Rijnbeek van Syntens, onder meer auteur van het boekje met de aansprekende titel ‘Klein is het nieuwe Groot’.

Haar drijfveer in werken en denken: haal het beste uit mensen; daardoor gaan mensen en samenwerkingsverbanden zoals organisaties groeien en bloeien.

Er is een nieuw tijdperk ingetreden, stelt ze vast. De tijd van het Taylorisme waarin mensen in hokjes in organisaties werden ingedeeld werkt niet meer. Dat is te star. De wereld is te complex geworden en tegelijkertijd is de zichtbaarheid, de transparantie waarin we werken en leven toegenomen.

Er liggen kansen in dit nieuwe tijdperk om te innoveren door het beste uit mensen te halen en daar zijn verschillende voorbeelden van. Buurtzorg waarin professionals met elkaar in een team richten op de zorg van klanten, zonder complexe organisatiestructuren, waarbij de professionaliteit voorop staat is er zo een.

Hoe doe je dat? Een lang niet volledige greep uit de verschillende mogelijkheden die Caroline noemde:

 • Kies focus,  ga terug naar de kern, hanteer dat als een kompas en vraag jezelf af waartoe je in werk nu uiteindelijk een toegevoegde waarde in levert. Dat geldt voor de organisatie als geheel en voor de bijdrage van individuen in organisaties.
 • Verbind je binnen je organisatie, maar ook buiten met je klanten en je samenwerkingspartners op waarden, en vertaal deze in gemeenschappelijke, niet voor misverstanden vatbare taal.
 • Bepaal het speelveld waarin je actief bent en hanteer daarbij een aantal spelregels: introduceer meer vrouwelijke energie, richt je meer op proces dan op resultaat en de kern van je werk.
 • Verander de cultuur van je organisatie en maak daarmee technische innovatie mogelijk: ‘het belangrijkste kapitaal staat achter de bankschroef.’
 • Maak het impliciete expliciet. Streef je verandering van gedrag na, maak het dan zo expliciet mogelijk.

Wat betekent dit voor innovatie van toezicht? Karin Doms ging met name op dat onderwerp in.

DSC04832

Allereerst de incidenten die we allemaal kennen. Zijn dat nog wel incidenten of zijn het symptomen van een tijdperk in verval? De insteek is het laatste. Er is dus vernieuwing nodig en daarvoor zullen we andere dingen moeten doen, dan we tot nu toe altijd deden (vrij naar Einstein).

Ballast afwerpen, terug te gaan naar de kern en de eenvoud, letterlijk gaan ont-wikkelen. We zullen stil moeten staan en anders moeten kijken naar wat we aan het doen zijn, in werk, besturing en toezicht.

Dat valt niet mee. Het systeem is er op gericht om zichzelf in stand te houden. Let op de eerste regel waarmee een aankomend toezichthouder wordt geselecteerd: deze zal in ieder geval over een hoofdbaan van enige statuur moeten beschikken. Helpt dat de vernieuwing?? Nee, vonden de aanwezigen, getuige het gelach waarmee op deze regel werd gereageerd. Illustratief is ook het artikel in Elseviers Magazine: het vrouwelijk netwerk van commissarissen is met een paar regels benoemd. Toegegeven, dat is winst in vergelijking met voorheen. Wel jammer dat old boy tycoon als  Jeroen van der Veer meer aandacht kreeg in het artikel over vernieuwing van het toezicht.

Hoe nu wel de innovatie tot stand te brengen? Karin hanteert verschillende vormen van zicht bij de verdere uitdieping van dit onderwerp:

 • Toezicht en inzicht: inzicht in processen en relaties, inzicht in jezelf en je eigen blinde vlekken. Toezichthouders moeten weer als mensen gezien worden.
 • Toezicht houden nieuwe stijl betekent anders kijken, vanuit verschillende brillen: niet alleen vanuit de positie van ex-ceo, maar vanuit andere perspectieven zoals die van de klant en van andere stakeholders.
 • En dan is er een relatie tussen toezicht en vooruitzicht; of anders van afvinken naar aanvonken: toezichthouders mogen inspireren in plaats vanuit voorzicht(ig opereren) terug te blikken.
 • Vanuit dat voorzicht: streef naar het kunnen leren: let’s make better mistakes tomorrow! En organiseer niet alles dicht.
 • Toezicht in evenwicht: weeg waarden, breng het gesprek over waarden terug in het toezicht. Waarom doen we wat we doen? Dat is niet gemakkelijk. Echt trouw zijn aan je waarden doet pijn, je kunt niet een beetje integer zijn.
 • Toezicht is extra zicht: checks and balances ontwikkelen binnen de organisatie zelf, met een sterke rol voor het intern toezicht.

Op z’n Cruyffiaans: innovatie in toezicht is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Handel op je eigen morele kompas, vanuit je eigen waarden en gedeelde waarden met andere innovatieve commissarissen. Goed zien en anders zien, betrokken maar kritisch, dat zijn aspecten van goed toezicht. Een medecommissaris uit Brabant typeerde Karin als collega eens als een Goeie Kwaai en dat is het beste compliment dat ze kon ontvangen.

Een groep PITters heeft een aantal waarden, passend bij innovatieve toezichthouders. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezige PITters en aspirant-PITters een aantal waarden uitgewerkt.

Vragen daarbij:

 • Zijn dit de waarden waar het omgaat?
 • Hoe vertalen we die waarden in voorgenomen gedrag?
 • Wat heb je als innovatief commissaris nodig om het nieuwe gedrag te gaan vertonen?  Met andere woorden, hoe maken we het praktisch?

Een levendige discussie volgde met een verscheidenheid aan uitkomsten. Sommige aanwezigen vonden het geen eenvoudige opdracht en vroegen zich af of we niet in de valkuil stapten om nieuwe labels te bedenken, waar commissarissen zich moeten houden. Help je daarmee de innovatie niet om zeep?

Anderen kwamen met uitwerkingen en verdere vragen:

 • Liefdevolle confrontatie werd als waarde of als uitwerking van waarden genoemd; een andere vertaling van de Goeie Kwaai.
 • Kritisch vermogen is belangrijk: reflectief zijn naar jezelf als toezichthouder, naar je team of raad van toezichthouders en naar je bestuurder(s).
 • Maak gebruik van GBV (Gezond BoerenVerstand).
 • Werk aan accountability, een lastig te vertalen begrip wat zowel verantwoordelijkheid als verantwoording in zich heeft.
 • Streef naar diversiteit in de raad ook qua persoonlijkheid, zoek bijvoorbeeld iemand die in je allergiezone zit.
 • Ontwikkel een open oog, vul de blinde vlek van de bestuurder.
 • Houd na afloop van de vergadering een vragenrondje, waarin je proces en inhoud van de vergadering evalueert.
 • Kies voor een holistische benadering, vanuit je hart.
 • De rol van de voorzitter is cruciaal volgens velen.
 • Stel vier vragen:
  • Waarom doen we dit? Of wat voegt het toe aan de identiteit van je organisatie?
  • Waarom gaan we er meer door?
  • Als het je eigen geld zou zijn, zou je het dan doen?
  • Welk verhaal vertel je aan je klant?
 • Hoe ga je om met dilemma/spanningsveld tussen betrokkenheid en distantie? Hoe dichtbij of hoever af sta je ten opzichte van de bestuurder?
 • Hoe ga je om met botsende waarden?
 • Durf je te zien wat er aan de hand is en heb je de morele moed om dat aan de kaak te stellen?

Wat is er nodig om door te gaan op het pad van de innovatie?

 • Lef, doorvragen naar waarden,
 • Durf om je intuïtie te verwoorden
 • Ruimte voor nieuwkomers in de raad voor onorthodoxe vragen
 • Intervisie om elkaar scherp te houden.

Zie hier de oogst in grote lijnen, van de levendige discussie in het tweede deel van de bijeenkomst. Een borrel was op z’n plaats, waarin de discussie nog verder is voortgezet. Daarmee kwam een inspirerende bijeenkomst tot zijn einde. Wordt vervolgd!

Opgetekend door @CarryBomhof, waarvoor onze hartelijke dank!

 

 

 

 

Netwerkbijeenkomst ‘Innovatie in Toezicht’ op 5 april 2013

Op vrijdagmiddag 5 april organiseren wij vanuit dit Netwerk voor Vrouwelijke Commissarissen en Toezichthouders een bijeenkomst voor deelnemers in de LinkedIn-groep en geïnteresseerde toezichthouders.

Het thema van de netwerkbijeenkomst is “innovatie in toezicht”.

Dit is ook de missie van het nieuwe Platform voor Innovatie in Toezicht PIT, dat onlangs vanuit ons netwerk is opgericht voor concrete vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen. PIT biedt een platform aan gepassioneerde en innovatieve toezichthouders en bedrijven om in co-creatie te werken aan kennisuitwisseling, ontmoeting en best practices: “van schandpaal naar schitterpodium”.

Tijdens de bijeenkomst van 5 april willen we ook dit keer inhoud koppelen aan ontmoeting. Inhoudelijk staan we stil bij het thema innovatie. Wat betekent dit? En hoe ziet de (netwerk)organisatie van de toekomst eruit? Wat betekent dit voor het leiderschap in de nieuwe netwerkorganisatie en voor het toezicht op dit leiderschap?

We hebben voor onze bijeenkomst een inspirerende locatie gevonden midden in een Vogellaarwijk in Utrecht: Het Vorstelijk Complex. Colourkitchen is daar de cateraar die het toepasselijke motto Celebrating Diversity hanteert. Echt een plek met een maatschappelijk verhaal: http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/home .

Het programma is als volgt opgebouwd:
– Inloop met een broodje vanaf 12.30 uur
– Opening en welkom om 13.30 uur
– Korte presentatie over de ontwikkelingen in toezicht en de noodzaak van innovatie
– Presentatie over organisaties van de toekomst
– Pauze
– Dialoog in subgroepen over de uitdagingen voor bestuur en toezicht in de nieuwe organisatie
– Delen van de inzichten en opbrengsten uit de discussies
– Afsluiten met een borrel rond 17.00 uur

Deelname aan de bijeenkomst is gratis voor de partners van PIT. Voor de overige leden van de LinkedIn-groep vragen wij een bijdrage in de kosten van € 75,- exclusief btw. Ben jij een eigentijdse toezichthouder of commissaris en wil je bij opgave voor deze bijeenkomst alsnog partner worden van PIT, dan ontvang je na betaling van het partnerschap € 50,- retour. In dat geval betaal je per saldo dus slechts € 25,-.

Je kunt je aanmelden voor de bijeenkomst via info@vrouwelijkecommissarissen.nl. Je ontvangt dan een factuur per mail van ons. Na betaling is de deelname definitief.

Wij hopen dat het programma je aanspreekt en zien uit naar een inspirerende bijeenkomst met een grote opkomst van (nieuwe) vrouwelijke toezichthouders uit alle branches om met elkaar in dialoog te gaan over de uitdagingen in toezicht en concreet invulling te geven aan het nieuwe toezichthouden.

Met vriendelijke groet,

@HanskePlenge en @karinDoms

Hoe ziet het DNA van de nieuwe toezichthouder eruit?

Bibliotheken zijn volgeschreven over toezicht en de toezichthouder.
In de media struikel je over alle artikelen die de misstanden in toezicht aan de kaak stellen en de roep naar nieuwe eigentijdse toezichthouders wordt steeds luider.

Je verwacht dat je ook een duidelijk beeld kan vinden hoe die nieuwe toezichthouders er uit zien.
Maar dan verstomt het…… het blijft stil, op wat algemeenheden na.
De voor de hand liggende –technische- eigenschappen van zo’n persoon (zoals; -strategisch, -helicopterview, – kritisch, – onafhankelijk, etc. ) worden eigenlijk teniet gedaan door de koppeling met houding en gedrag.
Uiteindelijk valt of staat de kwaliteit van toezicht met hoe de individuele persoon het invult, met al zijn menselijke gebreken.

Het lijkt mij boeiend om uit te zoeken waar het DNA van die nieuwe toezichthouder nu uit zou moeten bestaan. Dus naar de gedragskenmerken; welke kenmerken maken kwetsbaar, zeker onder druk/stress. En welke kenmerken, die zorgen voor een flow, zijn van nature aanwezig?
En zoeken naar die diepere laag; Waarom? Wat is de drijfveer van iemand om toezichthouder te worden?
Als we weten wat ons beweegt, inzicht hebben in ons gedrag en met aandacht kijken naar dat van anderen, zou de wereld er anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.
Ken jezelf en ken je organisatie en haar stakeholders. Wees bereid in de spiegel te kijken, niet zoals Narcissus om jezelf te verheerlijken maar om ook je kwetsbaarheden te zien. Dat is de boodschap. Maar hoe maak je dit verhaal zo duidelijk/tastbaar dat het een groot publiek bereikt/raakt? Hoe verleid je toezichthouders in de spiegel te kijken en hoe equipeer je hen om optimaal toezicht te houden?
Dat is de maatschappelijke uitdaging en de kunst daar nu woorden/beelden voor te vinden.

Hanske Plenge

narcisssus

Narcissus, Arnold Houbraken, 1688 uit de collectie van het Rijksmuseum

Nieuwe reeks intervisies start in mei

Herkent u dit?;

–         “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?”

–         “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?”

–         “In hoeverre kan ik mijn rol als toezichthouder met betrokkenheid invullen, zonder de professionele distantie uit het oog te verliezen?”

–         “Wat is mijn rol met de ondernemingsraad als voordrachtscommissaris”?

Allemaal boeiende vragen waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder.

In mei starten wij daarom weer met nieuwe intervisiegroepen voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders (ervaren en nieuwe commissarissen) vanuit verschillende branches.

Voor deze groepen zijn drie bijeenkomsten ingepland, zodat er voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.

De intervisie wordt begeleid door Karin Doms (commissaris en brede ervaring met het begeleiden van (intervisie)groepen) en Hanske Plenge (toezichthouder en deskundig op het gebied van governance)

Enkele reacties naar aanleiding van eerdere intervisiesessies;
– “Zeer bruikbaar, direct in de RvC-vergadering ingebracht en met het
gewenste resultaat”
– “Veel zin in het bijwonen van de bijeenkomsten, krijg ik energie van

De data zijn;
dinsdag 14 mei,
dinsdag 4 juni,
dinsdag 25 juni
telkens van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen.

Locatie: centraal in het land, goed bereikbaar met auto en OV.

De kosten bedragen € 450,- (exclusief 21% btw) per deelnemer voor drie
bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze intervisiegroep, geef je dan op via het secretariaat (info@vrouwelijkecommissarissen.nl).

We verzoeken je om bij de aanmelding ook duidelijk aan te geven:

– hoeveel ervaring je hebt als commissaris of toezichthouder;

– welke commissariaten en/of toezichthoudersfunctie(s) je vervult of in het verleden hebt vervuld;

– eventuele concrete thema’s of vraagstukken die je graag wilt inbrengen in de intervisiesessies.

Uiterlijk twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst ( medio april) maken we bekend of er voldoende belangstelling is om met een groep van start te gaan.

Ook in 2013 Workshops voor aanstaande toezichthouders

Workshop “Meer Kijk op Toezicht’;
Ook in 2013 geven wij, wegens grote belangstelling,  eendaagse workshops voor de aankomende toezichthouder.
De eerste waren op 8 februari en 15 maart en 7 juni.
De daaropvolgende vinden plaats op 20 september en 8 november.

Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschap­pelijke organisatie. Zo krijg je alvast een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft.

In 2012 is deze workshop viermaal gegeven voor een grote groep enthousiaste dames.
Enkele quotes:
“Verhelderend, ook onderscheid maatschappelijk/corporate”“Oprechte drive van trainers om kennis te delen en kwaliteit van toezicht te verhogen”
“Ik ga nu echt morgen direct solliciteren op een toezichthoudende functie”
Na afloop ontvangen wij regelmatig reacties dat deelnemers benoemd zijn als toezichthouder; ” Tijdens het sollicitatiegesprek bleek wel dat ik erg goed voorbereid was, met dank aan de training!

In de ochtend komen de verschillende bestuursvormen en principes aan de orde. De middag wordt besteed aan de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.

De werkvorm is afwisselend en biedt voldoende ruimte voor interactie;  inleidingen, discussies, rollenspellen en best-practices.

Past toezicht houden bij jou?
–          Op afstand toezicht houden, of toch liever iets meer bemoeienis
met de beleidspraktijk?
–          Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als  toezichthouder.
–          Selectie, kennismaking en inwerken.

Strategie: gelijk hebben / gelijk krijgen?
–          Visie en standpunten zo naar voren brengen dat je invloed hebt
–          Beïnvloeden van sfeer en cultuur

Resultaat;
Na afloop van deze workshop heb je:
–          Inzicht in de belangrijkste bestuurs­vormen, het verschil tussen Raad van toezicht / commissarissen en bestuur.
–          Inzicht in de belangrijke principes bij toezicht houden (codes good
governance, collegiaal bestuur, relatie bestuur RvT directie).
–          Kennis van een aantal strategische vaardigheden in het bestuurlijke     spel.
–          Je verdiept in hoe het is om binnen te komen als nieuwkomer, vrouw of jongere in een bestaande Raad.

Doelgroep;
Vrouwen, met name voor hen die een toezichthoudende functie ambiëren of net zijn begonnen. Minimaal 8 – maximaal 12 pp.

Cursusbegeleiders;
Karin Doms, toezichthouder en actief als interim-manager in de woningsector.
Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance.

Datum en tijdstip; vrijdag  20 september 2013, 09.30 – 16.30.uur.
Lokatie; Midden van het land,
goed bereikbaar per OV en auto
Investering; € 225,- excl BTW
Inschrijven via info@vrouwelijkecommissarissen.nl

What’s up? Tweet zodat u ‘t weet!

Hoe ga je als organisatie om met twitter en andere social media? Er zijn organisaties die met een ‘social media beleid’ proberen control te krijgen over wat er via twitter verzonden wordt. Ook zijn er organisaties die er helemaal niet aan meedoen. “Dan kan er ook niets mis gaan.” Of nog erger “dat is iets voor een andere generatie”. U begrijpt dat bij deze organisaties verandering en/of verjonging hard nodig is!

Bovenstaande gedachtegang komt namelijk voort uit de institutionele manier van denken en de behoefte aan control. En control bij twitter werkt averechts. Door twitter niet te gebruiken of het te willen beheersen, ga je voorbij aan de open source gedachte erachter. In feite neem je de stakeholders die twitter actief gebruiken, dan ook niet helemaal serieus. Door het te ontkennen negeer je hun aanwezigheid. Je kunt twitter als een riool zien, waarin allerlei onzinnige dingen drijven. Of je ziet twitter als één van de spiegels van de maatschappij, waarvoor je als organisatie iedere dag bezig mag zijn. En een spiegel geeft niet altijd een gewenst beeld, maar het geeft je vaak waardevolle informatie.

Bestuurders en ook toezichthouders moeten bekend zijn met de kracht van twitter, maar ook met de valkuilen. Als je niet wilt zenden via twitter, gebruik het medium dan om signalen op te pikken, om feedback te krijgen, om de dynamiek in de samenleving te volgen en wees je bewust van de snelheid en de omvang. Niets doen is niet langer een optie!

In de boardroom mag twitter niet langer gezien worden als hype. Het is onbestaanbaar dat er nog bestuurders zijn die hun ogen sluiten voor dit fenomeen. De angst om er iets mee te doen en het te zien als een hype, heerst vooral bij ‘oudere, grijze’ bestuurders. Twitter is in hun ogen “iets van de volgende generatie”. Tja, en de generatiekloof, wie is er niet groot mee geworden?

Karin Doms in co-creatie met Isabelle van Goch

Volgende reeks intervisies start in augustus

Herkent u dit?;

–         “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?”

–         “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?”

–         “In hoeverre kan ik mijn rol als toezichthouder met betrokkenheid invullen, zonder de professionele distantie uit het oog te verliezen?”

–         “Wat is mijn rol met de ondernemingsraad als voordrachtscommissaris”?

Allemaal boeiende vragen waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder.

In augustus starten wij daarom weer met nieuwe intervisiegroepen voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders (ervaren en nieuwe commissarissen) vanuit verschillende branches.

Voor deze groepen zijn drie bijeenkomsten ingepland, zodat er voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.

De intervisie wordt begeleid door Karin Doms (commissaris en brede ervaring met het begeleiden van (intervisie)groepen) en Hanske Plenge (toezichthouder en deskundig op het gebied van governance)

Enkele reacties naar aanleiding van eerdere intervisiesessies;
– “Zeer bruikbaar, direct in de RvC-vergadering ingebracht en met het
gewenste resultaat”
– “Veel zin in het bijwonen van de bijeenkomsten, krijg ik energie van

De data zijn;
dinsdag 28 augustus,
dinsdag 2 oktober
dinsdag 6 november
telkens van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen.

Locatie: centraal in het land, goed bereikbaar met auto en OV.

De kosten bedragen € 450,- (exclusief 19% btw) per deelnemer voor drie
bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze intervisiegroep, geef je dan op via
Hanske Plenge (info@vrouwelijkecommissarissen.nl).

We verzoeken je om bij de aanmelding ook duidelijk aan te geven:

– hoeveel ervaring je hebt als commissaris of toezichthouder;

– welke commissariaten en/of toezichthoudersfunctie(s) je vervult of in het

verleden hebt vervuld;

– eventuele concrete thema’s of vraagstukken die je graag wilt inbrengen in de

intervisiesessies.

Uiterlijk twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst ( medio augustus)
maken we bekend of er voldoende belangstelling is om met een groep van start te gaan.