Tag: vrouwelijke

Impressie bijeenkomst PIT (Platform Innovatie Toezicht) 5 april

Een frisse lentemiddag, een fraai voormalig lagere schoolgebouw, circa vijftig geïnspireerde vrouwen en één man: zie hier het decor waartegen bijeenkomst van het Platform Innovatie Toezicht zich op vrijdagmiddag 5 april afspeelde.

DSC04822

De aftrap werd gegeven door Caroline Rijnbeek van Syntens, onder meer auteur van het boekje met de aansprekende titel ‘Klein is het nieuwe Groot’.

Haar drijfveer in werken en denken: haal het beste uit mensen; daardoor gaan mensen en samenwerkingsverbanden zoals organisaties groeien en bloeien.

Er is een nieuw tijdperk ingetreden, stelt ze vast. De tijd van het Taylorisme waarin mensen in hokjes in organisaties werden ingedeeld werkt niet meer. Dat is te star. De wereld is te complex geworden en tegelijkertijd is de zichtbaarheid, de transparantie waarin we werken en leven toegenomen.

Er liggen kansen in dit nieuwe tijdperk om te innoveren door het beste uit mensen te halen en daar zijn verschillende voorbeelden van. Buurtzorg waarin professionals met elkaar in een team richten op de zorg van klanten, zonder complexe organisatiestructuren, waarbij de professionaliteit voorop staat is er zo een.

Hoe doe je dat? Een lang niet volledige greep uit de verschillende mogelijkheden die Caroline noemde:

 • Kies focus,  ga terug naar de kern, hanteer dat als een kompas en vraag jezelf af waartoe je in werk nu uiteindelijk een toegevoegde waarde in levert. Dat geldt voor de organisatie als geheel en voor de bijdrage van individuen in organisaties.
 • Verbind je binnen je organisatie, maar ook buiten met je klanten en je samenwerkingspartners op waarden, en vertaal deze in gemeenschappelijke, niet voor misverstanden vatbare taal.
 • Bepaal het speelveld waarin je actief bent en hanteer daarbij een aantal spelregels: introduceer meer vrouwelijke energie, richt je meer op proces dan op resultaat en de kern van je werk.
 • Verander de cultuur van je organisatie en maak daarmee technische innovatie mogelijk: ‘het belangrijkste kapitaal staat achter de bankschroef.’
 • Maak het impliciete expliciet. Streef je verandering van gedrag na, maak het dan zo expliciet mogelijk.

Wat betekent dit voor innovatie van toezicht? Karin Doms ging met name op dat onderwerp in.

DSC04832

Allereerst de incidenten die we allemaal kennen. Zijn dat nog wel incidenten of zijn het symptomen van een tijdperk in verval? De insteek is het laatste. Er is dus vernieuwing nodig en daarvoor zullen we andere dingen moeten doen, dan we tot nu toe altijd deden (vrij naar Einstein).

Ballast afwerpen, terug te gaan naar de kern en de eenvoud, letterlijk gaan ont-wikkelen. We zullen stil moeten staan en anders moeten kijken naar wat we aan het doen zijn, in werk, besturing en toezicht.

Dat valt niet mee. Het systeem is er op gericht om zichzelf in stand te houden. Let op de eerste regel waarmee een aankomend toezichthouder wordt geselecteerd: deze zal in ieder geval over een hoofdbaan van enige statuur moeten beschikken. Helpt dat de vernieuwing?? Nee, vonden de aanwezigen, getuige het gelach waarmee op deze regel werd gereageerd. Illustratief is ook het artikel in Elseviers Magazine: het vrouwelijk netwerk van commissarissen is met een paar regels benoemd. Toegegeven, dat is winst in vergelijking met voorheen. Wel jammer dat old boy tycoon als  Jeroen van der Veer meer aandacht kreeg in het artikel over vernieuwing van het toezicht.

Hoe nu wel de innovatie tot stand te brengen? Karin hanteert verschillende vormen van zicht bij de verdere uitdieping van dit onderwerp:

 • Toezicht en inzicht: inzicht in processen en relaties, inzicht in jezelf en je eigen blinde vlekken. Toezichthouders moeten weer als mensen gezien worden.
 • Toezicht houden nieuwe stijl betekent anders kijken, vanuit verschillende brillen: niet alleen vanuit de positie van ex-ceo, maar vanuit andere perspectieven zoals die van de klant en van andere stakeholders.
 • En dan is er een relatie tussen toezicht en vooruitzicht; of anders van afvinken naar aanvonken: toezichthouders mogen inspireren in plaats vanuit voorzicht(ig opereren) terug te blikken.
 • Vanuit dat voorzicht: streef naar het kunnen leren: let’s make better mistakes tomorrow! En organiseer niet alles dicht.
 • Toezicht in evenwicht: weeg waarden, breng het gesprek over waarden terug in het toezicht. Waarom doen we wat we doen? Dat is niet gemakkelijk. Echt trouw zijn aan je waarden doet pijn, je kunt niet een beetje integer zijn.
 • Toezicht is extra zicht: checks and balances ontwikkelen binnen de organisatie zelf, met een sterke rol voor het intern toezicht.

Op z’n Cruyffiaans: innovatie in toezicht is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Handel op je eigen morele kompas, vanuit je eigen waarden en gedeelde waarden met andere innovatieve commissarissen. Goed zien en anders zien, betrokken maar kritisch, dat zijn aspecten van goed toezicht. Een medecommissaris uit Brabant typeerde Karin als collega eens als een Goeie Kwaai en dat is het beste compliment dat ze kon ontvangen.

Een groep PITters heeft een aantal waarden, passend bij innovatieve toezichthouders. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben de aanwezige PITters en aspirant-PITters een aantal waarden uitgewerkt.

Vragen daarbij:

 • Zijn dit de waarden waar het omgaat?
 • Hoe vertalen we die waarden in voorgenomen gedrag?
 • Wat heb je als innovatief commissaris nodig om het nieuwe gedrag te gaan vertonen?  Met andere woorden, hoe maken we het praktisch?

Een levendige discussie volgde met een verscheidenheid aan uitkomsten. Sommige aanwezigen vonden het geen eenvoudige opdracht en vroegen zich af of we niet in de valkuil stapten om nieuwe labels te bedenken, waar commissarissen zich moeten houden. Help je daarmee de innovatie niet om zeep?

Anderen kwamen met uitwerkingen en verdere vragen:

 • Liefdevolle confrontatie werd als waarde of als uitwerking van waarden genoemd; een andere vertaling van de Goeie Kwaai.
 • Kritisch vermogen is belangrijk: reflectief zijn naar jezelf als toezichthouder, naar je team of raad van toezichthouders en naar je bestuurder(s).
 • Maak gebruik van GBV (Gezond BoerenVerstand).
 • Werk aan accountability, een lastig te vertalen begrip wat zowel verantwoordelijkheid als verantwoording in zich heeft.
 • Streef naar diversiteit in de raad ook qua persoonlijkheid, zoek bijvoorbeeld iemand die in je allergiezone zit.
 • Ontwikkel een open oog, vul de blinde vlek van de bestuurder.
 • Houd na afloop van de vergadering een vragenrondje, waarin je proces en inhoud van de vergadering evalueert.
 • Kies voor een holistische benadering, vanuit je hart.
 • De rol van de voorzitter is cruciaal volgens velen.
 • Stel vier vragen:
  • Waarom doen we dit? Of wat voegt het toe aan de identiteit van je organisatie?
  • Waarom gaan we er meer door?
  • Als het je eigen geld zou zijn, zou je het dan doen?
  • Welk verhaal vertel je aan je klant?
 • Hoe ga je om met dilemma/spanningsveld tussen betrokkenheid en distantie? Hoe dichtbij of hoever af sta je ten opzichte van de bestuurder?
 • Hoe ga je om met botsende waarden?
 • Durf je te zien wat er aan de hand is en heb je de morele moed om dat aan de kaak te stellen?

Wat is er nodig om door te gaan op het pad van de innovatie?

 • Lef, doorvragen naar waarden,
 • Durf om je intuïtie te verwoorden
 • Ruimte voor nieuwkomers in de raad voor onorthodoxe vragen
 • Intervisie om elkaar scherp te houden.

Zie hier de oogst in grote lijnen, van de levendige discussie in het tweede deel van de bijeenkomst. Een borrel was op z’n plaats, waarin de discussie nog verder is voortgezet. Daarmee kwam een inspirerende bijeenkomst tot zijn einde. Wordt vervolgd!

Opgetekend door @CarryBomhof, waarvoor onze hartelijke dank!

 

 

 

 

Heeft u het observatie-gen? II uit ‘Hoe ziet het DNA van de toezichthouder eruit?’

‘Ben je bereid om in de spiegel te kijken?’

We zien de dynamiek en impact van ontwikkelingen enorm toenemen in de wereld om ons heen,  in positieve en negatieve zin. Het is helemaal niet gek dat toezichthouders bewust of onbewust tegen hun grenzen aanlopen.

Het is echter wel voor iedere toezichthouder belangrijk om in te zien wanneer zijn gedrag een kracht of een zwakte is voor het behalen van de  ambities en doelen van de organisatie. Immers, goed toezichthouden  begint bij u zelf . Onze drijfveer is om toezichthouders door zelfinzicht en kennis krachtiger te maken. De uitdaging is dus om te zorgen voor een eigentijdse, innovatieve en waarde(n)gedreven manier van toezichthouden. Zodanig dat de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft, met al haar belangen en stakeholders. Juist in deze heftige tijden….

We weten uit ervaring dat toezichthouden eenzaam en moeilijk kan zijn. En dat reflectie nodig is om bewust te worden van blinde vlekken.
Een mooi beeld hierbij is de dodehoekspiegel, de spiegel die de plekken laat zien die je makkelijk over het hoofd ziet;

dodehoek

Ook bij toezichthouden kan dat het geval zijn. Dat je met je neus boven op de informatie zit en toch de clou mist. Daar heeft u geen last van? Kijk eens naar deze video en test hoe het met uw aandacht is gesteld;

whodunnit

Schokkend nietwaar? Het gebeurt vóór je neus en toch zie je het niet.
Misschien is dat wel het DNA-gen waar wij op zoek naar zijn;
het Observatie-gen.
Horen wat er niet gezegd wordt. Zien wat er niet getoond wordt.

Om vervolgens de juiste vragen te stellen én door te blijven vragen.
Dát is, volgens mij, de sleutel tot goed toezicht houden.
Het vraagt om Moed/Lef-genen want het is niet makkelijk om door te zetten, door te vragen.
Zeker als de bestuurder ook niet alles precies kan overzien maar wel door wil gaan.  Of als je mede-toezichthouders doorvragen niet gewend zijn of zelfs niet nodig vinden. Dat roept weerstand op. Kan je daar mee om gaan als toezichthouder? Zoals een reactie luidde op de vorige blog; ‘toezicht mag best een beetje pijn doen’.

Goed Toezicht houden begint dus bij u zelf.
Met de wetenschap dat je eigen observatie en die van de bestuurder ook onderhevig zijn aan blinde vlekken. Als je je dat realiseert en als je je daar naar gedraagt, raak je minder kwetsbaar en word je krachtiger als toezichthouder.

Ik ben benieuwd of jullie dit herkennen?
En welke woorden en beelden volgens jullie kenmerkend zijn voor het gedrag van de nieuwe toezichthouder?
Wat zien jullie zelf in de spiegel?

Hanske Plenge

Hoe ziet het DNA van de nieuwe toezichthouder eruit?

Bibliotheken zijn volgeschreven over toezicht en de toezichthouder.
In de media struikel je over alle artikelen die de misstanden in toezicht aan de kaak stellen en de roep naar nieuwe eigentijdse toezichthouders wordt steeds luider.

Je verwacht dat je ook een duidelijk beeld kan vinden hoe die nieuwe toezichthouders er uit zien.
Maar dan verstomt het…… het blijft stil, op wat algemeenheden na.
De voor de hand liggende –technische- eigenschappen van zo’n persoon (zoals; -strategisch, -helicopterview, – kritisch, – onafhankelijk, etc. ) worden eigenlijk teniet gedaan door de koppeling met houding en gedrag.
Uiteindelijk valt of staat de kwaliteit van toezicht met hoe de individuele persoon het invult, met al zijn menselijke gebreken.

Het lijkt mij boeiend om uit te zoeken waar het DNA van die nieuwe toezichthouder nu uit zou moeten bestaan. Dus naar de gedragskenmerken; welke kenmerken maken kwetsbaar, zeker onder druk/stress. En welke kenmerken, die zorgen voor een flow, zijn van nature aanwezig?
En zoeken naar die diepere laag; Waarom? Wat is de drijfveer van iemand om toezichthouder te worden?
Als we weten wat ons beweegt, inzicht hebben in ons gedrag en met aandacht kijken naar dat van anderen, zou de wereld er anders uitzien. Daar ben ik van overtuigd.
Ken jezelf en ken je organisatie en haar stakeholders. Wees bereid in de spiegel te kijken, niet zoals Narcissus om jezelf te verheerlijken maar om ook je kwetsbaarheden te zien. Dat is de boodschap. Maar hoe maak je dit verhaal zo duidelijk/tastbaar dat het een groot publiek bereikt/raakt? Hoe verleid je toezichthouders in de spiegel te kijken en hoe equipeer je hen om optimaal toezicht te houden?
Dat is de maatschappelijke uitdaging en de kunst daar nu woorden/beelden voor te vinden.

Hanske Plenge

narcisssus

Narcissus, Arnold Houbraken, 1688 uit de collectie van het Rijksmuseum

Nieuwe reeks intervisies start in mei

Herkent u dit?;

–         “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?”

–         “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?”

–         “In hoeverre kan ik mijn rol als toezichthouder met betrokkenheid invullen, zonder de professionele distantie uit het oog te verliezen?”

–         “Wat is mijn rol met de ondernemingsraad als voordrachtscommissaris”?

Allemaal boeiende vragen waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder.

In mei starten wij daarom weer met nieuwe intervisiegroepen voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders (ervaren en nieuwe commissarissen) vanuit verschillende branches.

Voor deze groepen zijn drie bijeenkomsten ingepland, zodat er voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.

De intervisie wordt begeleid door Karin Doms (commissaris en brede ervaring met het begeleiden van (intervisie)groepen) en Hanske Plenge (toezichthouder en deskundig op het gebied van governance)

Enkele reacties naar aanleiding van eerdere intervisiesessies;
– “Zeer bruikbaar, direct in de RvC-vergadering ingebracht en met het
gewenste resultaat”
– “Veel zin in het bijwonen van de bijeenkomsten, krijg ik energie van

De data zijn;
dinsdag 14 mei,
dinsdag 4 juni,
dinsdag 25 juni
telkens van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen.

Locatie: centraal in het land, goed bereikbaar met auto en OV.

De kosten bedragen € 450,- (exclusief 21% btw) per deelnemer voor drie
bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze intervisiegroep, geef je dan op via het secretariaat (info@vrouwelijkecommissarissen.nl).

We verzoeken je om bij de aanmelding ook duidelijk aan te geven:

– hoeveel ervaring je hebt als commissaris of toezichthouder;

– welke commissariaten en/of toezichthoudersfunctie(s) je vervult of in het verleden hebt vervuld;

– eventuele concrete thema’s of vraagstukken die je graag wilt inbrengen in de intervisiesessies.

Uiterlijk twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst ( medio april) maken we bekend of er voldoende belangstelling is om met een groep van start te gaan.

Ook in 2013 Workshops voor aanstaande toezichthouders

Workshop “Meer Kijk op Toezicht’;
Ook in 2013 geven wij, wegens grote belangstelling,  eendaagse workshops voor de aankomende toezichthouder.
De eerste waren op 8 februari en 15 maart en 7 juni.
De daaropvolgende vinden plaats op 20 september en 8 november.

Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschap­pelijke organisatie. Zo krijg je alvast een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft.

In 2012 is deze workshop viermaal gegeven voor een grote groep enthousiaste dames.
Enkele quotes:
“Verhelderend, ook onderscheid maatschappelijk/corporate”“Oprechte drive van trainers om kennis te delen en kwaliteit van toezicht te verhogen”
“Ik ga nu echt morgen direct solliciteren op een toezichthoudende functie”
Na afloop ontvangen wij regelmatig reacties dat deelnemers benoemd zijn als toezichthouder; ” Tijdens het sollicitatiegesprek bleek wel dat ik erg goed voorbereid was, met dank aan de training!

In de ochtend komen de verschillende bestuursvormen en principes aan de orde. De middag wordt besteed aan de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.

De werkvorm is afwisselend en biedt voldoende ruimte voor interactie;  inleidingen, discussies, rollenspellen en best-practices.

Past toezicht houden bij jou?
–          Op afstand toezicht houden, of toch liever iets meer bemoeienis
met de beleidspraktijk?
–          Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als  toezichthouder.
–          Selectie, kennismaking en inwerken.

Strategie: gelijk hebben / gelijk krijgen?
–          Visie en standpunten zo naar voren brengen dat je invloed hebt
–          Beïnvloeden van sfeer en cultuur

Resultaat;
Na afloop van deze workshop heb je:
–          Inzicht in de belangrijkste bestuurs­vormen, het verschil tussen Raad van toezicht / commissarissen en bestuur.
–          Inzicht in de belangrijke principes bij toezicht houden (codes good
governance, collegiaal bestuur, relatie bestuur RvT directie).
–          Kennis van een aantal strategische vaardigheden in het bestuurlijke     spel.
–          Je verdiept in hoe het is om binnen te komen als nieuwkomer, vrouw of jongere in een bestaande Raad.

Doelgroep;
Vrouwen, met name voor hen die een toezichthoudende functie ambiëren of net zijn begonnen. Minimaal 8 – maximaal 12 pp.

Cursusbegeleiders;
Karin Doms, toezichthouder en actief als interim-manager in de woningsector.
Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance.

Datum en tijdstip; vrijdag  20 september 2013, 09.30 – 16.30.uur.
Lokatie; Midden van het land,
goed bereikbaar per OV en auto
Investering; € 225,- excl BTW
Inschrijven via info@vrouwelijkecommissarissen.nl

Kennis ligt op straat! De macht dus ook?

Hoe houd je de organisatie wendbaar én waardevast?

In de top van organisaties zitten mensen met kennis. Zij weten wat het beste is. Zij weten welke koers we moeten varen. Zij weten hoe we verder komen. Met die kennis maken zij beleidsmemo’s, visies en lange termijn begrotingsnotities. En zo nu en dan, voor ons als leken geheel willekeurig, delen zij hun kennis met ons.

U begrijpt dat deze manier van besturen verleden tijd is. Of in ieder geval zou moeten zijn. Maar helaas denken veel bestuurders en commissarissen dat zij als top van een organisatie ook de top van de kennispiramide zijn. Vanuit die houding reageren zij. Maar kennis is tegenwoordig niet meer voorbehouden aan een select gezelschap van grijze, blanke, oudere mannen, maar wake up!, kennis is van iedereen. We leven in een maatschappij waarin kennisbronnen vrij toegankelijk zijn voor iedereen. En daarnaast gaat het, zoals met veel andere zaken, niet om het bezit maar om het gebruik, wat je er mee doet. Hoe je het (in dit geval kennis) ten positieve inzet voor je organisatie.

Daarom moet je als organisatie voortdurend de dialoog van binnen naar buiten de organisatie aangaan. Toon je als organisatie wendbaar. Je kunt als instituut in een complexe maatschappelijke omgeving niet meer een eigen marsroute uitzetten naar de toekomst. Als het bijvoorbeeld gaat om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, begin dan altijd met de WAAROM vraag. Vaak zijn we nog te veel gefocust op de resultaten (de WAT vraag). We proberen vastigheid te creëren in het WAT terwijl de kern ligt in onze drijfveren, het WAAROM. Als je weet vast te houden aan je eigen drijfveren en waarden (WAAROM) is het veel gemakkelijker om wendbaar te zijn in de uitwerking naar HOE en WAT, zonder te vervallen in opportunisme.

Het is allang niet meer zo dat de sterkste soort overleeft, maar de meest wendbare, degene die zich kan aanpassen. Degene die de WAAROM vraag blijft stellen aan zichzelf en zeker ook aan al zijn stakeholders. En die met de antwoorden aan de slag gaat en daarmee toegeeft dat kennis gemeengoed is geworden. En juist omdat het gemeengoed is geworden, moeten organisaties responsief blijven en voelsprieten uitzetten in hun omgeving. Wendbaar zijn en je aanpak voortdurend heroverwegen is ook een vorm van duurzaam ondernemen.

Stop met WAT vast te leggen. Keer steeds terug naar de WAAROM vraag en dat kan betekenen dat het WAT verandert. Wendbaarheid betekent ontvankelijk zijn, niet alleen zenden maar ook ontvangen en daar voor open staan. Toegeven dat kennis niet langer macht is. Mooi voorbeeld in deze is de prachtige uitspraak van Mahatma Ghandi: “Daar gaan mijn mensen, ik moet ze volgen want ik ben hun leider!”

Karin Doms in co-creatie met Isabelle van Goch

Hoezo is gedrag en cultuur een soft control?

In de meeste organisaties wordt gestuurd op hard controls. Dat zijn veelal (financiële) cijfers, die meetbaar zijn. Cultuur en gedrag, die veel bepalender zijn voor het succes van een organisatie, worden gezien als soft controls. Maar is dat wel juist? Zijn dat wel soft controls? Bestuurders zien cultuur en gedrag als zacht omdat de connotatie wazig, niet tastbaar en lastig te grijpen is. Maar het tegendeel is waar. Gedrag is juist erg hard, want het is voor iedereen zichtbaar en te duiden.
En is het niet zo dat we de afgelopen tijd juist hebben kunnen zien dat de zogenaamde hard controls boterzacht zijn? Kijk naar het libor-schandaal waaruit blijkt dat cijfers manipuleerbaar zijn! Cijfers geven ons schijnzekerheid en toch accepteren we dat. De meeste bestuurders echter voelen zich veiliger bij de cijfers. Dat staat buiten onszelf en we voeren graag de discussie over de interpretatie van het getal. Maar waarom voeren we geen discussie over de gevolgen van ons gedrag en de interpretatie daarvan?

Willen organisaties zaken als integriteit, governance en transparantie echt handen en voeten geven, kunnen ze niet langer de control voeren op enkel en alleen de cijfers. Dan moet cultuur en gedrag meegewogen worden als een hard control! Het is struisvogelpolitiek om te blijven roepen dat het soft controls zijn die niet meetbaar zijn. Daarom is het de hoogste tijd om criteria te ontwikkelen waarmee bestuurders elkaar tegenspel kunnen bieden en er getoetst kan worden op gedrag.

De ‘veilige’ manier loslaten, hoe houd je dat onder controle?

Karin Doms, in co-creatie met Isabelle van Goch

Extra workshop voor aanstaande toezichthouders op 8 februari 2013.

‘Meer Kijk op Toezicht’,  08-02-2013,
Wegens grote belangstelling, een extra eendaagse workshop voor de aankomende toezichthouder.

Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschap­pelijke organisatie. Zo krijg je alvast een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft.

In juni én oktober jl. is deze workshop ook al tweemaal gegeven voor een grote groep enthousiaste dames. De workshop op 23 november én 14 december is al volgeboekt.
Enkele quotes:
“Verhelderend, ook onderscheid maatschappelijk/corporate”
“Oprechte drive van trainers om kennis te delen en kwaliteit van toezicht te verhogen”
“Ik ga nu echt morgen direct solliciteren op een toezichthoudende functie”

In de ochtend komen de verschillende bestuursvormen en principes aan de orde. De middag wordt besteed aan de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.

De werkvorm is afwisselend en biedt voldoende ruimte voor interactie;  inleidingen, discussies, rollenspellen en best-practices.

Past toezicht houden bij jou?
–          Op afstand toezicht houden, of toch liever iets meer bemoeienis
met de beleidspraktijk?
–          Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als  toezichthouder.
–          Selectie, kennismaking en inwerken.

Strategie: gelijk hebben / gelijk krijgen?
–          Visie en standpunten zo naar voren brengen dat je invloed hebt
–          Beïnvloeden van sfeer en cultuur

Resultaat;
Na afloop van deze workshop heb je:
–          Inzicht in de belangrijkste bestuurs­vormen, het verschil tussen Raad van toezicht / commissarissen en bestuur.
–          Inzicht in de belangrijke principes bij toezicht houden (codes good
governance, collegiaal bestuur, relatie bestuur RvT directie).
–          Kennis van een aantal strategische vaardigheden in het bestuurlijke     spel.
–          Je verdiept in hoe het is om binnen te komen als nieuwkomer, vrouw of jongere in een bestaande Raad.

Doelgroep;
Vrouwen, met name voor hen die een toezichthoudende functie ambiëren of net zijn begonnen. Minimaal 8 – maximaal 12 pp.

Cursusbegeleiders;
Karin Doms, toezichthouder en actief als interim-manager in de woningsector.
Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance.

Datum en tijdstip; vrijdag  8 februari 2013, 09.30 – 16.30.uur.
Lokatie; Midden van het land, goed bereikbaar per OV en auto
Investering; € 195,- excl BTW

Inschrijven via info@vrouwelijkecommissarissen.nl

Volgende reeks intervisies start in augustus

Herkent u dit?;

–         “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?”

–         “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?”

–         “In hoeverre kan ik mijn rol als toezichthouder met betrokkenheid invullen, zonder de professionele distantie uit het oog te verliezen?”

–         “Wat is mijn rol met de ondernemingsraad als voordrachtscommissaris”?

Allemaal boeiende vragen waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder.

In augustus starten wij daarom weer met nieuwe intervisiegroepen voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders (ervaren en nieuwe commissarissen) vanuit verschillende branches.

Voor deze groepen zijn drie bijeenkomsten ingepland, zodat er voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.

De intervisie wordt begeleid door Karin Doms (commissaris en brede ervaring met het begeleiden van (intervisie)groepen) en Hanske Plenge (toezichthouder en deskundig op het gebied van governance)

Enkele reacties naar aanleiding van eerdere intervisiesessies;
– “Zeer bruikbaar, direct in de RvC-vergadering ingebracht en met het
gewenste resultaat”
– “Veel zin in het bijwonen van de bijeenkomsten, krijg ik energie van

De data zijn;
dinsdag 28 augustus,
dinsdag 2 oktober
dinsdag 6 november
telkens van 16.00 uur tot 18.30 uur.
Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 vrouwen.

Locatie: centraal in het land, goed bereikbaar met auto en OV.

De kosten bedragen € 450,- (exclusief 19% btw) per deelnemer voor drie
bijeenkomsten.

Heb je interesse om deel te nemen aan deze intervisiegroep, geef je dan op via
Hanske Plenge (info@vrouwelijkecommissarissen.nl).

We verzoeken je om bij de aanmelding ook duidelijk aan te geven:

– hoeveel ervaring je hebt als commissaris of toezichthouder;

– welke commissariaten en/of toezichthoudersfunctie(s) je vervult of in het

verleden hebt vervuld;

– eventuele concrete thema’s of vraagstukken die je graag wilt inbrengen in de

intervisiesessies.

Uiterlijk twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst ( medio augustus)
maken we bekend of er voldoende belangstelling is om met een groep van start te gaan.